Prof. Novotný je český teolog, svůj vědecký zájem směřuje na teologickou antropologii a eschatologii a na dějiny české katolické teologie. Studoval v Římě. V roce 2006 ukončil na Katolické teologické fakultě UK doktorské studium teologie, v roce 2009 se zde také habilitoval. O šest let později byl jmenován profesorem.

Prof. Vojtěch Novotný je první děkan Katolické teologické fakulty od založení univerzity v r. 1347–1348, který není knězem. Je ženatý a má 4 děti.