Studia theologica je recenzovaný odborný teologický čtvrtletník vydávaný od roku 1999 ve spolupráci čtyř českých a slovenských teologických fakult.

„Pravý Bůh z pravého Boha, jedné podstaty s Otcem,“ modlíme se každou neděli při bohoslužbě. Ačkoliv nám dnes tyto formulace připadají samozřejmé, vznikaly nelehko a za velkých sporů. Pavel Dudzik nám dává ve své studii nahlédnout do starověkých christologických debat, když popisuje obezřetný postoj Eusebia Cézarejského k dodatkům ke starému vyznání výry.

Pavel Dudzik: Komentář Eusebia z Kaisareie k níkajskému vyznání víry

 

„Kdyby dnes některým křesťanům apoštol Pavel položil otázku jako kdysi učedníkům v Efesu, totiž zda již přijali Ducha svatého, zřejmě by nechyběli tací, od nichž by slyšel podobnou odpověď jako tenkrát v Efesu: Vůbec jsme neslyšeli, že je Duch svatý.“ Tak hodnotil Lev XIII. ve své době povědomí o Duchu svatém. Dnes je snad (i díky charismatické obnově) situace jiná. Proč tedy nepostoupit dál a nerozjímat třeba nad vztahem Ducha k Otci a Synu? Inspirací nám může být Richard ze Svatého Viktora, z jehož moudrosti čerpal pro svůj příspěvek Radomír Bužek.

Radomír Bužek: Osoba Ducha svatého v pojednání De Trinitate Richarda ze Svatého Viktora

 

Papež Jan XXIII očekával od Druhého vatikánského koncilu co nejúčinnější zprostředkování posvátné Tradice. Jak se toto téma promítlo do pokoncilního Kodexu kanonického práva, to zkoumal Vojtech Vladár.

Vojtech Vladár: Hodnota tradície v kánonickom práve

 

Vztah mezi mužem a ženou se vyznačuje rovností, ale také odlišností. Edit Steinová přinesla originální vhled to tohoto tajemství, a to jak z pozice biblistiky, filosofie i teologie. Její pohled ve svém článku přiblížil Stanislav Zatloukal.

Stanislav Zatloukal: Teologické báze identity ženy a reciprocity pohlaví v konferencích Edity Steinové

 

V minulém čísle Studia theologica popisoval Bedřich Jetelina, jak se v americké společnosti zrodila Církev adventistů sedmého dne. Tentokrát Roman Míčka představuje americký katolicismus, a to především v jeho politické podobě.

Roman Míčka: Dějinný kontext a současné podoby amerického politického katolicismu

 

U zrodu teologie mimokřesťanských náboženství, dnes zavedené disciplíny, stál český exulant Vladimír Boublík. Teologové se ale ostatním náboženstvím věnovali i před Boublíkem a věnují se jim i po něm. Mimo jiné také v teologických časopisech. Jaroslav Franc se ve své studii ohlíží, jaké články vyšly od založení Časopisu katolického duchovenstva (1828) až po současnost.

Jaroslav Franc: Reflexe mimokřesťanských náboženství ve vybraných českých teologických periodicích

 

Čemu vděčili Olomoučané za tatíčka Stojana, jednoho z nejoblíbenějších arcibiskupů na Metodějově stolci? Jitka Jonová se ponořila do archivů olomouckých i vatikánských, aby zmapovala řetěz událostí od rezignace kardinála Skrbenského až po jmenování jeho nástupce.

Jitka Jonová: Jednání o obsazení arcibiskupského stolce v Olomouci po rezignaci arcibiskupa Lva kardinála Skrbenského z Hříště z pohledu Svatého stolce

 

Mons. Josef Hlouch, 9. českobudějovický biskup (* 26. 3. 1902, Lipník – 10. 6. 1972). Příspěvky ze sympozia na Teologické fakultě v Českých Budějovicích vypovídají o jeho internaci, literární tvorbě i postoračním odkazu.

Martin Weis: Biskup Josef Hlouch – známý i neznámý

Jaroslav Šebek: Církevní a politické souvislosti života Josefa Hloucha

Rudolf Svoboda: Josef Hlouch a Katolická akce

František Kolouch: Internace biskupa Josefa Hloucha

Michal Opatrný: Pastorální odkaz biskupa Josefa Hloucha

Ludmila Muchová: Josef Hlouch, Poranění a lék: Impulsy pro současnou náboženskou výchovu

 

Recenze

Karol Dučák: Božie svetlo v temnotách Paraguaja: Jezuitský štát 1609–1768 (Ladislav Bučko)

Erika Brodňanská: Gregor z Nazianzu – Listy vo veršoch (Helena Panczová)

Peter Zmátlo: Katolíci a evanjelici na Slovensku (1929–1932): Ľudáci a národniari na ceste k spolupráci (Peter Zubko)

 

www.studiatheologica.eu