Kniha Pastorální teologie včera, dnes a zítra Aleše Opatrného se věnuje především současnosti pastorální praxe. Vychází z přesvědčení, že úkolem pastorace není pouhé opakování správných zásad a jejich aplikování do života lidí, ale porozumění životu současníků a přibližování evangelia v různých situacích.

Vybraná témata, jako např. situace křesťana v současné euroamerické civilizaci, oblast rodiny a výchovy a trvalý úkol křesťanů prohlubovat křesťanskou identitu a současně umět žít v pluralitě, jsou zpracována s ohledem na nové pastorační paradigma. Výslovně je odmítáno uzavření do ulity, řešení současnosti a budoucnosti návratem do minulosti a zaměňování reálného světa se světem ideálním, který je možné si přát, ale který bude v plnosti realizován až druhým příchodem Kristovým.

Sondy do pastorační situace ve vybraných oblastech nejsou návody k řešení, ale chtějí poskytnout podněty k promýšlení reálných situací stylem odpovídajícím jak obsahu křesťanské víry, tak i potřebám a možnostem dnešních křesťanů.

***

P. Doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. (* 1944), kněz pražské arcidiecéze, založil a třináct let vedl Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském a zastával úřad biskupského vikáře pro pastoraci. Na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vyučuje pastorální teologii. V KNA mu vyšla řada úspěšných titulů, mimo jiné: Jak potěšit zpovědníka, Příprava na manželství, Credo: úvahy o apoštolském vyznání víry, Pastorace svátostí, O nesnázích v manželství, v nakladatelství DORON pak publikoval úspěšný titul Výzvy stárnutí.

Vydavatel: PAVEL MERVART