Popeleční středa je vstupní branou do čtyřicetidenního postního období před Velikonocemi. Původním historickým smyslem postní doby byla vrcholící příprava čekatelů na křest (katechumenů). Křest se totiž vždy uděloval přednostně o Velikonocích. Postupem času se duchovní příprava na Velikonoce rozšířila i na ostatní členy církve. 

Na Popeleční středu je popelem udělováno znamení kříže na čelo (= popelec). Popel má lidem připomínat, že jsme prach a v prach se navrátíme. Popela se dříve užívalo i jako čisticího prostředku. Toto znamení nás tedy vybízí, abychom vstoupili do postní doby vědomě a prožívali ji jako čas vnitřního očišťování. Popeleční středa a Velký pátek jsou v katolické církvi jedinými dny přísného postu.

Slova papeže Benedikta XVI.:  Při udělování popelce se říká: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš“ (srov. Gen 3,19)  anebo Ježíšova pobídka: „Čiň pokání a věř evangeliu“ (srov. Mk 1,15). Jak důležité je slyšet a přijmout tyto výzvu právě v této naší době! Jsme omezenými tvory, hříšníky, kteří ustavičně potřebují pokání a obrácení. Soudobý člověk, který deklaruje svou totální nezávislost na Bohu, se stává otrokem sebe samého a často se ocitá v neutěšené izolaci. Výzva k obrácení je proto pobídkou k návratu do náruče Boha, něžného a milosrdného Otce, k důvěrnému odevzdání se Mu.

Více k tématu zde: