Jako každým rokem se v sobotu 26. 11. 2022 v pražském semináři uskuteční duchovní obnova pro mladé muže od 15 do 30 let. Téma letos nese název Synové Boží a provede nás vztahem k sobě samým, naší lidské hodnotě a vztahem k Bohu. Stěžejní ale je především prostor přátelské atmosféry, příležitost ke ztišení, osobnímu rozhovoru a společné slavení liturgie.

Osvědčeným způsobem, jak se mladí muži o Tammímu dovídají, je i osobní doporučení knězem. Proto bychom vás chtěli, milí otcové, poprosit, abyste využili tuto možnost a nabídli ji podle svého uvážení mladým mužům ve vašem okolí.

Více informací je k nalezení na stránkách tammim.seminar-praha.cz, dotazy rádi zodpovíme na emailu tammim@signaly.cz.

 

Za přípravný tým

Jakub Sobotka, seminarista