Nikdy nezahyne národ, dokud bratr bude bratru odpouštět... - archív citátů

17.4.2018, 11:57

Pozvánka na hudebně-evangelizační festival na Slovensku - 20. ročník CampFestu

Pozvánka na hudebně-evangelizační festival na Slovensku - 20. ročník CampFestu

CampFest bude tento rok oslavovať

Po dlhej zime prichádzajú nové veci. V organizačnom tíme už teraz pripravujú všetko preto, aby bol tohtoročný CampFest špeciálny – bude to jeho jubilejný 20. ročník. Na tradičnom mieste, v tradičnom čase uprostred leta, 2.-5. augusta 2018.

Na Ranči Kráľova Lehota bude znieť ústredná téma PREMENIŤ:. Minulý rok na záverečnom programe CampFestu otvorili tému: „Cena premeny“. Kristus zaplatil za moju osobnú premenu tú najvyššiu cenu, na kríži. Zaplatil svojím životom. Tú cenu zaplatil dobrovoľne, pretože nikto iný by ju nemohol zaplatiť. Táto cena bola dosť vysoká na to, aby premenila nielen jednotlivcov, ale dokonca celé rodiny, skupiny a komunity. Veríme tomu, že premena každého jednotlivca sa deje v kontexte širšieho Božieho plánu, v ktorom práve my, jednotlivci sme často kľúčovým medzičlánkom.

Števo Beňa (riaditeľ CampFestu) spolu s organizačným tímom vysvetľujú výber témy naďalej takto:

Niekedy sa naše duchovné aktivity začnú točiť výrazne okolo osobnej premeny. Množstvo vyučovaní a sústredenia sa snažíme aplikovať na premenu nášho srdca, postojov, charakteru a myšlienok. Veríme tomu, že Pán Boh sníva o premene, ktorá má širší záber, než je naše srdce. O premene, ktorú môžeme reálne vnímať, vidieť na uliciach, v školách, na pracoviskách... O premene, ktorú môžeme zažívať spolu, a ktorá koniec koncov mení aj naše srdcia.

Pre jednoduché pochopenie myšlienky CampFestu 2018, sa dá pomôcť dvomi otázkami:

1. Čo by si chcel zmeniť vo svojom najbližšom okolí?
2. Čo si myslíš, že by Pán Boh chcel zmeniť v tvojom najbližšom okolí?

Pre veľký záujem a rekordne rýchlo vypredané lístky v prvom až treťom predplatnom, sú momentálne k dispozícii vstupenky v 4. predplatnom, vo výške 29€ na celý CampFest. Súčasne prebieha aj registrácia dobrovoľníkov. Podmienkou je vek 16 a viac rokov a voľno v termíne príprav (28. 7. - 6. 8. 2018).  

Viac informácii nájdete na webe: www.campfest.sk

CampFest - open Air Music Festival 

                                

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Mdr 2,12a.17-20; Žalm 54; Jak 3,16 – 4,3
Mk 9,30-37

Kde končí správná snaha zajistit sebe a blízké a kde začíná sobectví? Ježíš mluví k učedníkům o Božím plánu záchrany nejen učedníků, ale lidstva v jeho dějinách. Apoštolové ale přemýšlejí nad nejbližšími dny a nad tím, jak se udržet v Pánově přízni. Když by stejnou úvahu o „udržení se v přízni“ nahlíželi perspektivou Božího plánu, okamžitě by věci byly jasné. Není chybou hledat výhody. Chybou je hledat výhody pouze pro nejbližší čas bez ohledu na cíl, ke kterému kráčíme, a na ty, kteří jdou s námi.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Václav - pracovní listy pro děti

(22. 9. 2018) Svatý Václav - omalovánka, komiks, pracovní listy a další na deti.vira.cz

Organizátoři festivalu UNITED zvou křesťanské umělce na první ročník konference ARTKO

Organizátoři festivalu UNITED zvou křesťanské umělce na první ročník konference ARTKO
(21. 9. 2018) „...a než ses tu vzal ty, tma. Prázdnota. Temno. Ale byl tu On a řekl: Budiž světlo. A to světlo jsi ty. Vyjdi z...

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2018) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2018) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam, kde se...

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2018) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do...

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

(16. 9. 2018) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)