Příběhy o svatých (DVD pro děti)

Život a svědectví víry 20 světců a čtyři příběhy ze života sv. Františka.

Krátká vyprávění jsou vhodná jako výchozí bod pro katechezi a jako inspirace pro povídání o víře v rodinném kruhu.

Příběhy o svatých (DVD pro děti)
Animovaný film, český dabing, 95 min
Vydalo nakladatelství Paulínky