Doba postní se nám někdy může zdát jako namáhavý a ne vždy úspěšný boj se sebou samým. Proč to vlastně děláme? O předsevzetích, významu půstu a osobní zkušenosti s ním povídají kněží Marek Orko Vácha, Cyril Brázda a Marián Gavenda.