JSME HRDÍ NA SVÉ POVOLÁNÍ?

16. 10. 2021 od 8:30 do 16 hodin
Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1
("Nemocnice pod Petřínem") 
nebo na youtube

 

Program

 • 8:30 Mše svatá v kostele sv. Karla Boromejského
 • 10:00 Zahájení a referáty:
  Začalo to opravdu až u Florence Nightingale? - ThLic. Marek František Drábek, OPraem. Dis.
  Zdravotnické povolání - Mgr. Anna Vojáčková
  Povolání a poslání - ThLic. Jan Houkal, Th.D.
  Zdravotnické povolání v extrémních podmínkách - MUDr. Lukáš Malý
 • 12:30 Přestávka - oběd zdarma nebo za dobrovolný příspěvek
 • 14:00 Referáty:
  Úskalí pomáhajících profesí - PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D.
  Supervize zdravotnického týmu - Kateřina Caklová Dis.
  15:00 Otevřená diskuze a odpovědi na všechny vaše dotazy

Přihlášení do 10. 10. 2021

 • formulářem na www.boromejky.cz/skz21 nebo
 • poštou na adresu Sestry Boromejky, Šporkova 12, 118 00 Praha 1.

Uveďte prosíme jméno, příjmení, datum narození, adresu,
pracoviště, funkci a zda máte zájem o oběd.

 

Pro více informací nahlédněte na www.boromejky.cz/skz21
nebo nám napište na e-mail: setkanikz@boromejky.cz

Na konferenci vás srdečně zve Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Zváni jsou všichni zdravotníci, bez rozdílu vyznání.