Ve farnosti Dobrá Voda u Hartmanic se o víkendu 5.-6.10. 2019 bude konat pouť sv. Vintíře. Dobrá Voda je místem, kde světec, poustevník a diplomat blahoslavený Vintíř roku 1045 zemřel.

Slavnost bude zahájena v sobotu 5. října v 18 hodin zpěvem nešpor (večerních chval) v kostele v Dobré Vodě.

Poutní mše svatá se bude konat v neděli 6. října ve 13.00 h.

Hlavní celebrantem a kazatelem bude opat Thomas Maria Freihart OSB z Weltenburgu, nejstaršího benediktinského kláštera v Bavorsku. Spolu s místním duchovním správcem, P. Janem Kulhánkem a dalšími českými a německými kněžími bude sloužit dvoujazyčnou liturgii.

Oběd a možnost společného posezení po bohoslužbě nabídne i letos Dům sv. Vintíře.