Sobota pro ženy

Jedná se o program s dlouholetou tradicí. Původně to byla duchovně-vzdělávací setkání pro manželky, v současnosti jsou otevřena všem ženám od 18 let… Přicházejí svobodné, vdané, maminky s malými dětmi, rozvedené, vdovy i řeholnice.

Na programu jsou dvě přednášky, diskuse a sdílení ve skupinkách, ztišení, adorace, příležitost ke sv. smíření nebo k duchovnímu rozhovoru, mše sv., nabídka knížek Karmelitánského knihkupectví, které má otevřeno. Kapacita sálu je cca 200 žen a někdy bývá téměř naplněná.

Aktuální nabídka:

16. října
od 9 do 16 hodin
sál Pastoračního střediska.
Programem provází P. Josef Prokeš 
téma: Svátost smíření – (ne)potřebná svátost?

Přihlašování přes elektronický formulář viz https://pastorace.apha.cz/pro-rodinu/duchovni-obnovy/soboty-pro-zeny/aktualni-nabidka/.