Na svátek sv. Blažeje (3. února) je možné udílet tzv. svatoblažejské požehnání. 
Součástí požehnání bývá i přiložení dvou zkřížených svící kolem krku.

Tzv. svatoblažejské požehnání:

Požehnání po mši pro více lidí:

"Všemohoucí Bůh
ať vás chrání ode všeho zlého
a na přímluvu svatého Blažeje
ať vás provází svým požehnáním a posiluje vás,
abyste mohli ve zdraví duše i těla naplnit své poslání
a dosáhnout spásy ve společenství svatých.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen."

image:Image náhled produktu Obřady žehnání - Benedikcionál

Požehnání pro jednotlivce: 

"Na přímluvu svatého Blažeje
ať Vás (Tě) Bůh chrání ode všeho zlého
a zachová ve zdraví duše i těla.
Ve jménu Otce i Syna † i Ducha svatého. Amen." 

(Texty požehnání jsou se svolením převzaty 
z knihy 
Obřady žehnání - Benedikcionálkna.cz)

Kdo byl svatý Blažej (Blasius) 

Svatý Blažej byl biskup ze Sebaste (4. stol.), zemřel mučednickou smrtí stětím. Podle legendy zachránil chlapce, jemuž hrozilo zadušení rybí kostí. Je uctíván jako patron chránící proti nemocem krku. Počítá se ke čtrnácti svatým pomocníkům v nouzi. Jeho památka se slaví 3. února, a někde se dodnes udílí tzv. svatoblažejské požehnání věřícím. Součástí požehnání bývá i přiložení dvou zkřížených svící kolem krku.