Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí.
Na celém kontinentu se má konat adorace na svátek Povýšení svatého Kříže, 14. září 2022.

Ať nás eucharistický Kristus naplní svým pokojem,
ať je posilou všem, kterým válka přinesla utrpění
a těm, kteří ji rozpoutali, ať promění srdce,
aby mohl opět zavládnout mír.

(Jan Graubner, Arcibiskup pražský, předseda ČBK)