Království Boží je skutečností, jež má určovat ráz našeho života zde na zemi.  - archív citátů

22.10.2019, 11:34

Tip na knížky pro děti i dospělé, kterým někdo umřel

Tip na knížky pro děti i dospělé, kterým někdo umřel

Cesta domů provozuje Domácí hospic na území hl. m. Prahy. Komukoliv z České republiky poskytuje poradenské služby v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné a umírající. Pomáhá pozůstalým v době zármutku. Zároveň se snaží o zvýšení povědomí v oblasti paliativní péče formou vzdělávání odborníků a osvětových kampaní.

 

Nabízíme na výběr několik knížek s tématikou umírání ve zpracování pochopitelném i pro dětské čtenáře:

 

Slon v pokoji
Earl A. Groll
 
 
Přemýšlet znamená vydat se na objevitelskou plavbu
Jeanette Bresson Ladegaard Knox
 
 
35 způsobů jak pomoci truchlícímu dítěti
The Dougy Center for Grieving Children
 
 
Stínidla
Maija a Anssi Hurme
 
 
 
O Tajemství
Martina Špinková
 
 
Nemůžu usnout
Stein Erik Lunde - Øyvind Torseter
 
 
Je smrt jako duha?
Jeanette Bresson Ladegaard Knox
 
 
Knížka pro vdovy
Kristin Meekhof, James Windell
 
 
A smutek utek
Marka Míková
 
 
Anna a Anička
Martina Špinková
 
 
Divný brach strach
Martina Špinková
 
 
O smrti smrťoucí
Pernilla Stalfelt
 
 

 

Cesta domů je malé nakladatelství, které se snaží přispět ke zlepšení informovanosti o umírání, smrti a péči o umírající. Vydává publikace pro odborníky i laiky, nemocné i pečující, ale i pro děti a jejich rodiče, studenty a učitele.

 

K dispozici je také knihovna (více zde)

Čtení z dnešního dne: Pátek

1 Mak 4,36-37.52-59; Lk 19,45-48

Komentář k Lk 19,45-48: „Všechen lid na něm visel“, zatímco velekněží a znalci zákona jej chtěli umlčet. To, že se Ježíš dnes obrací k prostým, bezmocným, k těm, kteří na něm nechtějí vydělávat, je známkou pravosti!

Zdroj: Nedělní liturgie

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(22. 11. 2019) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2019 – Ježíše Krista Krále 2020. Texty si…

Knižní tip: Myšlenky svatého Šarbela - Hanna Skandar

Knižní tip: Myšlenky svatého Šarbela - Hanna Skandar
(22. 11. 2019) Knížečka obsahuje stručný životopis otce Šarbela a úryvky z jeho promluv. Z textů je patrná duchovní hloubka tohoto…

Slavnost Ježíše Krista Krále

(22. 11. 2019) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém…

Litanie ke Kristu Králi

(22. 11. 2019) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)

C. S. Lewis

(21. 11. 2019) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Červená středa #RedWednesday - Společně za víru a svobodu - 27. 11. 2019

Červená středa #RedWednesday - Společně za víru a svobodu - 27. 11. 2019
(18. 11. 2019) Připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro svou víru chtějí Česká biskupská konference s Ekumenickou…

Den Bible

(16. 11. 2019) "Četba Božího slova pozvedá naši duši, aby nás nepřemohlo zoufalství, a na druhé straně v nás vyvolává bázeň, aby…

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(14. 11. 2019) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen…

Světový den chudých

(14. 11. 2019) Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále.