Ve všech stoletích existovala v církvi móda určitého zpátečnictví,
kterou však v tomto století vidím jako cosi nebezpečného.

Takový krok zpět, který z nás činí sektu,
nás uzavírá, odnímá nám horizont.
Uchováváme tradici, ovšem mrtvou tradici.

Pravá katolická tradice, křesťanská a lidská,
je – slovy sv. Vincence Lerinského – trvalým růstem.
S průběhem let se upevňuje, s časem se rozvíjí
a s průběhem věků roste do výšky
(ut annis consolidétur, dilatetur tempore,
sublimétur aetate – Commonitório primo, kap. XXIII).

Tuto pravou tradici neseme vpřed v potomstvu.