Mladí z komunity Emmanuel zvou ke společnému prožití Velikonoc do německého Altöttingu.

Připravováno komunitou Emmanuel a studenty Evangelizační školy ESM Altötting. Křížová cesta, modlitba chval, smrt, ticho, impulzy, vigílie, naděje, radost pokoj, koncert, zábava, muzikál o donu Boskovi Termín: 5.4.2012- 9.4. 2012 Určeno: mladým, 16-30 let Více na: www.mladi.emmanuel.cz