Aktuální nabídka tentokrát misijních letáčků z Brněnské tiskové misie.

KARTIČKA – Znak ryby 

Určitě jste už na některých autech viděli symbol ryby. Víte co znamená?

Desatero – bezpečný průvodce 

Jedinečné Boží poselství všem generacím: deset přikázání – Desatero. Bůh v něm vyhlašuje lidstvu pevný řád a slibuje ochranu, naplnění života, když budou žít lidé podle jeho vůle. 

Lanovka našeho života

Nezasloužená Boží dobrota vůči nám se podobá lanu, na kterém visí lanovka našeho života. S každou další zátěží, kterou Bůh přidává do našeho života, jedeme od stanice ke stanici stále výš, až do nebe.

Toto byl Tvůj život

Malá evangelizační brožurka přibližuje formou komiksu evangelium.

Pracovitý mraveneček

Dvojitá kartička nejen pro děti s básničkou Oldřišky Koudelové o pracovitém mravenci a jeho věrné mravenčí slečně s biblickým veršem ze Žalmu 15, 3: „Nedělej druhému nic zlého, nepomlouvej ho a mluv o něm pěkně.“

Kde budeme trávit věčnost? 

Lidé říkají: Po smrti stejně nic není! Člověk umře a tím všechno skončí. Vždyť až tam „nahoře“ v nebi nikdo nebyl, aby nám o tom podal zprávu. Ale jsou na velikém omylu. Boží Syn, Pán Ježíš Kristus přišel z nebe na zemi, aby nám o něm podal svědectví. A také o existenci posmrtného, věčného života.