z webu DominikDuka.cz

V Zrcadlové kapli pražského Klementina se 4 února uskutečnil vzpomínkový večer na lidického faráře Josefa Štemberku.

Několik desítek pamětníků, příslušníků Armády ČR ale i fanoušků historie se setkalo v Zrcadlové kapli pražského Klementina, aby si připomenuly tragický osud středočeských Lidic a zvláště pak jednu z nejzajímavějších obětí lidického teroru, faráře Josefa Štemberku. Poslední lidický farář se v den tragédie nacházel na místě už spíše jenom dílem náhody: po dlouhých třiceti třech letech služby se chytal jako každý kněz v 75 letech na odchod do penze. Nicméně jeho nástupce ho poprosil, aby ještě několik týdnů zůstal.

Podle dochovaného svědectví bylo faráři Štemberkovi nacisty nabídnuto propuštění. V tu chvíli se začíná psát krátký, ale silný příběh kněze a dobrého pastýře, který nechtěl své věřící opustit ani v posledních okamžicích jejich života. Podle dochovaných svědectví faráře Štemberku k tomuto kroku vedl částečně pocit sounáležitosti se svými spoluobčany, zároveň ale chtěl být k dispozici do posledních chvil těm, kteří by mohli potřebovat některou ze svátostí, nebo duchovní podporu.

Kardinál Duka vypráví lidický příběh P. Štemberky:

Oddanost faráře Štemberky se minulý komunistický režim snažil soustavně zlehčovat. Dobové dokumenty nejenom nacistických jednotek, ale i pozdějších českých úřadů ale jednoznačně dokládají opak. Kardinál Duka zmínil příběh muže a ženy, kterým se podařilo za pomoci dvou vojáků wehrmachtu a uprchnout z Lidic poté, co je farář Štemberka ukryl ve sklepě své fary. Příběh doložil kardinálu Dukovi jeden z dotyčných vojáků, Rakušan Josef Prinzenstein poté, co se spolu po revoluci v roce 1990 setkali. Druhý z vojáků byl pro zradu popraven. Sám Prinestein byl do konce války v okovech uvězněn.

Historik Tomáš Donutil o P. Štemberkovi:

Při loňském pietním aktu v Lidicích pak jeden z účastníků připomenul zachovaný zápis s výpovědí sekretářky gestapa, která potvrzovala, že faráři Štemberkovi byla dána pro jeho pokročilý věk a zjevnou nevinnost milost. On ji ale odmítl se slovy, že mají-li být ostatní lidé zastřeleni, chce být zastřelen s nimi. „Musíme si uvědomit, že každý z nás můžeme být v životě vyzváni k tomu, zda opravdu dosvědčíme svá slova a své postoje v rozhodném okamžiku našeho života“, ukončil kardinál Duka svou vzpomínku na faráře Štemberku.

Z webu http://www.dominikduka.cz/