Marie nebyla ještě narozená, když ji Pán určil za Ježíšovu matku  - archív citátů

25.11.2019, 16:07

Životní prostředí vs. náboženství: slyšet se navzájem

Slyšet se navzájem si jako hlavní cíl kladla mezioborová konference, která se zabývala životním prostředím a náboženstvím. Akce proběhla na Evangelické teologické fakultě.

Přednášejícími byli odborníci na zadržování vody v krajině, pěstování lesa s ohledem na kůrovcovou kalamitu, environmentální antropologii, molekulární biologii, ale i teologii, etiku, politologii či studentští aktivisté, pedagogové a starostové. Ty všechny spojoval stejný zájem – co lze udělat pro život na naší planetě, aby se jej podařilo zachovat v co nejvyšší kvalitě i v budoucnu.

Často jsou lidé z jednoho oboru tak zaměření jen na svůj pohled na danou problematiku, že někdy s nedůvěrou hledí na odborníky, kteří stejný problém pojmenovávají z jiného úhlu. Avšak ta nejlepší řešení často tkví právě v nadhledu a průniku všech pohledů. Postupovat mezioborově znamená překračovat jak hranice našich specializací, tak také další hranice – mezilidské, mezigenerační, mezicírkevní…

Kritické porozumění vlastním teoretickým východiskům je pro konkrétní eko-etické postoje klíčové. Zdá se, jako bychom dnes tak úplně nevěděli, proč přírodu chránit i nad rámec pragmatických důvodů a proč hájit její autonomní hodnotu. Všichni jsme svědky toho, jak právě na té nejvyšší, globální úrovni chybí univerzální zdůvodnění, a to právě ve chvíli, kdy narážíme na limity technicko-ekonomického přístupu. V rámci následné diskuze byly  zodpovídány otázky typu: „jak vykročit z bludného kruhu zpytování ekologického (s)vědomí a najít cestu ke společnému politickému jednání, které by vedlo k nezbytným společenským změnám a omezení největších znečišťovatelů klimatu“.

Snad se tak podařil udělat první krok k propojení všech, kterým ochrana přírody leží na srdci. Jde přece o téma, které spojuje všechny lidi dobré vůle bez ohledu na náboženský kontext. A z pozice křesťanských církví je to téma stále jen málo akcentované, ač s nezanedbatelným evangelizačním potenciálem.

-vr-

Přijďte na benefiční adventní koncert v kostele sv. Mikuláše v Praze ve prospěch výstavby nové budovy pro speciální církevní logopedickou školu v úterý 10. prosince 2019 v 18 hodin. 

Čtení z dnešního dne: Středa

Iz 40,25-31; Mt 11,28-30

Komentář k Iz 40,25-31: Věčný, „nepřístupný“ Bůh zde dostává osobní rysy. Kéž se nezdráhám přijmout jeho přátelství; i já „dostanu křídla“ ve své všednodennosti.

Zdroj: Nedělní liturgie

Knižní tip: Ruku v ruce s Ježíšem - Elias Vella

Knižní tip: Ruku v ruce s Ježíšem - Elias Vella
(11. 12. 2019) Nestačí, když Ježíše poznáváme rozumem nebo si o něm něco nastudujeme. Nestačí, ani když k němu chováme zbožnou úctu a…

Jan od Kříže (svátek 14.12.)

(10. 12. 2019) Neměl dar humoru, neměl vůdcovské a organizační vlohy, nebyl strhujícím kazatelem, byl malé postavy... Zemřel 14. 12.…

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(3. 12. 2019) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Kdy začíná advent 2019?

(29. 11. 2019) Datum 1. adventní neděle 2019 připadá na neděli 1.12.2019

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2019) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2019) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Tip k přečtení: Vojtěch Kodet - nedělní promluvy

Tip k přečtení: Vojtěch Kodet - nedělní promluvy
(27. 11. 2019) Jsme pozváni Ježíšovo slovo poznávat, přebývat v něm, mít k němu důvěrný vztah. Toto slovo nás totiž připodobňuje…

Adventní kartičky pro děti

Adventní kartičky pro děti
(27. 11. 2019) Letos jsme pro děti připravili adventní kartičky s inspirací na každý den. Cílem není dychtivě plnit úkoly, ale...

Advent

Advent
(27. 11. 2019) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....