Světu by chybělo něco zcela zásadního, pokud by v něm chyběl čas věnovaný modlitbě. - archív citátů

Aktuality

4.9.2021, 0:00

Dobrodruh v Ježíšových službách - legendární profesor Kolakovič (* 8. září 1906)

Chorvat, který byl podle někoho byl prorok, div ne světec. Podle jiných „dobrodruh a megaloman“, „tajný vatikánský agent“, „zakuklený komunista“, podle StB „špion světového formátu“. K dovršení všeho to nebyl Kolakovič, ale původně se jmenoval Poglajen. Narodil se 8. září 1906 v chorvatské Podgorici.

2.9.2021, 0:00

sv. Řehoř Veliký (svátek 3.9.)

Jeden z nejvýznamnějších papežů historie.

28.8.2021, 0:00

Umučení svatého Jana Křtitele (29.8.)

O umučení Předchůdce Páně podává zprávu evangelium Matoušovo (14,3-12) a Markovo (6, 17-29).

27.8.2021, 16:51, Augustin z Hippo

Moje matka Monika nepolevila a nepřestávala se za mě modlit

Moje matka Monika nepolevila a nepřestávala se za mě modlit

Napomenutí mé matky mi připadala jako ženské řeči. Jeden biskup jí pak řekl: „Nech ho v tom, ale modli se za něho k Pánu.“

27.8.2021, 0:00

Sv. Augustin (svátek 28.8.)

Narodil se roku 354 v Tagaste v Numidii (dnešní Souk Ahras v severovýchodním Alžírsku). Vynikal neobyčejným nadáním a hloubkou ducha, v mládí však očekával světlo od filozofie, stal se stoupencem manicheismu a podléhal nespoutané smyslnosti.

26.8.2021, 11:30

Den modliteb za péči o stvoření 1. září

Den modliteb za péči o stvoření 1. září

1. 9. je příležitostí uvědomit si znovu své povolání spravovat svět a starat se o něj. Iniciativa Žít Laudato si´ navrhuje oslavit tento den ve farnosti společně. Je také dnem díků za krásu Božího díla, nám svěřeného do péče, dnem proseb o pomoc při ochraně stvoření, dnem proseb za odpuštění hříchů proti světu, ve kterém žijeme.  Dohodněte se svým duchovním správcem, že po dopolední mši svaté pozvete všechny na farní odpoledne, při němž přítomným představíte otázky vztahu křesťanů ke stvořenému světu."    

25.8.2021, 0:00

Sv. Monika (svátek 27.8.)

Narodila se v roce 331 nebo 332 v křesťanské rodině v Tagaste v Numidii (v dnešním severovýchodním Alžírsku).

24.8.2021, 10:34

Svatý Josef Kalasánský (svátek 25.8.) / Zdroj foto: https://scolopi.org/en/calasanz/

23.8.2021, 0:00

sv. Bartoloměj (svátek 24.8.)

„Čím nás může tento takřka anonymní světec inspirovat?

19.8.2021, 0:00

21. 8. 1968

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a lákavé, ale jsou ze své podstaty člověku nepřátelské a přinášejí zkázu. (odkaz na vira.cz)

17.8.2021, 14:00

Doporučujeme k přečtení: Expedice Bible. Základní výbava

Doporučujeme k přečtení: Expedice Bible. Základní výbava

Co jste chtěli vědět o Bibli, a báli jste se zeptat, protože víte, že byste to měli už dávno vědět.

13.8.2021, 9:44

Hlasujte, prosíme, pro stavbu roku

Hlasujte, prosíme, pro stavbu roku

V minulém roce byla dokončena stavba unikátního kostela Krista Spasitele na sídlišti Barrandov v Praze. 

13.8.2021, 0:00

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

"Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

13.8.2021, 0:00

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

K čemu nám slouží tento svátek?

12.8.2021, 13:23

Doporučujeme k přečtení: Příběh zapřisáhlé ateistky

Doporučujeme k přečtení: Příběh zapřisáhlé ateistky

Autobiiografický příběh autorky, dříve zapřisáhlé ateistky. Svou vlastní zkušenost setkání s Bohem autorka popisuje velmi výmluvně a přesvědčivě.

11.8.2021, 16:27

Zemřel biskup Petr Esterka, který emigroval doslova před pohraniční elektrické dráty

Zemřel biskup Petr Esterka, který emigroval doslova před pohraniční elektrické dráty

V USA zemřel 10.8.2021 biskup Petr Esterka ve věku 85 let. V padesátých letech se doslova prostříhal přes…

10.8.2021, 16:50

Nebe je otevřené, nenahání strach 15.8.

7.8.2021, 11:58

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za ně odmítl bojovat. Byl vězněn, mučen a popraven. Papežem Benediktem XVI. byl roku 2007 prohlášen za blahoslaveného. S manželkou Františkou měli tři dcery. 

7.8.2021, 10:37

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

4.8.2021, 10:06

P. Emil Kapaun / US Army photo

Vojenský kaplan českého původu Emil Kapaun byl vyznamenán korejským prezidentem

Vojenský kaplan českého původu Emil Kapaun inspiroval své muže během korejské války klidným a odvážným vedením a ve svých spoluvězních vzbuzoval touhu zůstat silný - i poté, co už sám nemohl. Jeho činy mu nakonec vynesly nejvyšší vojenské vyznamenání národa a také potenciální cestu ke svatosti. Kapaun se narodil 20. dubna 1916 na venkově v Plzni v Kansasu. On a jeho bratr Eugene se naučili dělat domácí práce a opravovat věci kolem rodinné farmy - dovednost, která později Kapaunovi dobře posloužila.  

Sekce: Aktuality

Čtení z dnešního dne: Středa 20.10.

Řím 6,12-18; Lk 12,39-48

Komentář k Lk 12,39-48: Když si uvědomím, co vše od Pána mám, musí to vést k povzbuzení ve službě. Rozhodně ne pro strach z ran holí, ale právě kvůli tomu všemu, co mi dává!

Zdroj: Nedělní liturgie

Synoda 2021-2023: proč, co, jak? Krátké video

Synoda 2021-2023: proč, co, jak? Krátké video
(20. 10. 2021) Odpovídá P. Roman Czudek, rektor papežské kolenje Nepomucenum v Římě.

Blahoslavený Karel Habsburský, "Rakouský" (21.10.)

(20. 10. 2021) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... 

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2021) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

(15. 10. 2021) Papež zvolil novou formu synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2021) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2021) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)
(7. 10. 2021) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Kurz Komunikace s generacemi X, Y, Z / 25. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve