Vylej před Bohem své srdce "Lidé, doufejte v Boha v každé době, před ním vylejte své srdce, - archív citátů

10. 2. 2022 | Sekce: Citát | Archiv

Nechápu tvé cesty,

Bože.

Bože, vzývám tě, když se rodí tento den.

Pomoz mi, abych se dokázal modlit a soustředit své myšlenky na tebe,
neboť pouze svými vlastními silami to prostě nezmohu.

Ve mně se rozhostila temnota, ale u tebe je světlo.
Cítím tíhu své samoty, ale také vím, že ty mne nikdy neopustíš.

Jsem naplněn strachem, ale vím, že u tebe je pomoc.
Jsem pln neklidu, ale vím, že u tebe je pokoj.

V mém nitru se rozhostila hořkost,
ale vím, že u tebe je trpělivost.

Nechápu tvé cesty,
ale ty víš dobře, kudy mne vedeš. (D. Bonhöffer)

Se svolením převzato z knihy Lectio divina na každý den 12, str. 26, 
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství www.kna.cz. Redakčně upraveno.

Související texty k tématu:

Modlitba, modlitby
Kdo se modlí, nemarní čas (Benedikt XVI.)
Býváme nervózní, když se ztišíme k modlitbě… (Vojtěch Kodet) 
Jak jsem zpovědníka žádal o zproštění od modlitby (Elias Vella) 
Modlitba - soubor tematických textů
Texty na nástěnky
Základní modlitby
- Na webu vira.cz: modlitba, modlitba; rozjímání, meditace
- web o modlitbě, seznam modliteb www.modlitba.cz

 

Boží útěcha nám vychází vstříc v Duchu svatém / svíce, tma, ruka

 

Čtení z dnešního dne: Úterý 24.5.

Sk 16,22-34; Jan 16,5-11

Komentář k Sk 16,22-34: I u nás v době pronásledování docházelo k podobným situacím. Nebýt věznění, o Kristu by se mnozí nedozvěděli.

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(29. 5. 2022) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Sestra Maria Restituta Kafková – dobře zpracovaný dokument k poslechu

Sestra Maria Restituta Kafková – dobře zpracovaný dokument k poslechu
(24. 5. 2022) Gestapo si pro ni přišlo na operační sál. Smrt našla pod gilotinou. Řeholnice Marie Restituta Kafková…

26. KVĚTNA - SV. FILIP NERI

(24. 5. 2022) Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství…

Svatodušní novéna

(23. 5. 2022) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Podklady k…

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(22. 5. 2022) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(22. 5. 2022) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2022) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...