10. 2. 2022 | Sekce: Citát | Archiv

Nechápu tvé cesty,

Bože.

Bože, vzývám tě, když se rodí tento den.

Pomoz mi, abych se dokázal modlit a soustředit své myšlenky na tebe,
neboť pouze svými vlastními silami to prostě nezmohu.

Ve mně se rozhostila temnota, ale u tebe je světlo.
Cítím tíhu své samoty, ale také vím, že ty mne nikdy neopustíš.

Jsem naplněn strachem, ale vím, že u tebe je pomoc.
Jsem pln neklidu, ale vím, že u tebe je pokoj.

V mém nitru se rozhostila hořkost,
ale vím, že u tebe je trpělivost.

Nechápu tvé cesty,
ale ty víš dobře, kudy mne vedeš. (D. Bonhöffer)

Se svolením převzato z knihy Lectio divina na každý den 12, str. 26, 
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství www.kna.cz. Redakčně upraveno.

Související texty k tématu:

Modlitba, modlitby
Kdo se modlí, nemarní čas (Benedikt XVI.)
Býváme nervózní, když se ztišíme k modlitbě… (Vojtěch Kodet) 
Jak jsem zpovědníka žádal o zproštění od modlitby (Elias Vella) 
Modlitba - soubor tematických textů
Texty na nástěnky
Základní modlitby
- Na webu vira.cz: modlitba, modlitba; rozjímání, meditace
- web o modlitbě, seznam modliteb www.modlitba.cz

 

Boží útěcha nám vychází vstříc v Duchu svatém / svíce, tma, ruka

 

Čtení z dnešního dne: Středa 5.10. 2022

1. čtení – Gal 2,1-2.7-14; Evangelium – Lk 11,1-4

Komentář k Lk 11,1-4: Chuť naučit se správně modlit! Máme ji? Není pro mě modlitba stereotypem, přítěží? Základní prosby načrtnuté Pánem ať jsou pro mou duši jakoby dechem…

Zdroj: Nedělní liturgie

Panna Maria Růžencová

(5. 10. 2022) Dne 7. 10. se slaví památka Panny Marie Růžencové.

Svatá Faustina (Faustyna) Kowalská / 5. říjen

(4. 10. 2022) Faustina Kowalská je zvěstovatelkou Božího milosrdenství. Její poselství dalo vzniknout duchovnímu hnutí úcty k Božímu…

4. října: svátek svatého Františka z Assisi

(3. 10. 2022) Celý Františkův život byl jedním velkolepým zpěvem lásky. Láska vedla Františka k mystickému sjednocení s Ukřižovaným,…

Každý máme svého osobního průvodce - anděla (2.10.)

(1. 10. 2022) Hle, pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl a přivedl tě na místo, jež jsem ti určil. Uctívej ho a…

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

(30. 9. 2022) Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2022) Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé...