Bohoslovci českých diecézí již tradičně dvakrát v roce pořádají duchovní obnovy pro mladé muže v prostorách Arcibiskupského semináře v Praze, známé pod jménem TAMMÍM.
Z celé České republiky na ně přijíždí přibližně 50 – 70 mladých lidí, kteří tak mají možnost prožít víkend v modlitbě, ztišení, společných rozhovorech o hledání a prožívání víry mezi sebou, s bohoslovci i s představenými semináře. Součástí setkání jsou i různé workshopy a setkání se zajímavými hosty. Vytváří se tak prostor i pro hledání životní cesty a prohloubení osobního vztahu s Bohem.

Letošní adventní setkání se uskuteční od pátku 26. 11. do neděle 28. 11. 2010.