ŘÍJEN 2005
5. 10. 9:30 Akademie nejen pro seniory – Spiritualita a činnost sester sv. Cyrila a Metoděje

11. 10. 19:30 Příprava na život v manželství (1/8). Pořádá Centrum pro rodinu, téma: Jak katolická církev chápe manželství.
12. 10. 10:00 Společenství maminek s dětmi.

18. 10. 19:30 Příprava na život v manželství (2/8). Pořádá Centrum pro rodinu, téma: Psychologie partnerského vztahu.
19. 10. 9:30 Akademie nejen pro seniory – Společnost katolického apoštolátu (pallotini).
19. 10. 19:30 Seminář biblické modlitby (1/9). Vede Mons. Michael Slavík, generální vikář Arcidiecéze pražské.
21. 10. 20:00 Modlitba Taize.

25. 10. 19:30 Příprava na život v manželství (3/8). Pořádá Centrum pro rodinu, téma: Rodiče, přátelé a my.
26. 10. 10:00 Společenství maminek s dětmi.
26. 10. 19:30 Seminář biblické modlitby (2/9). Vede Mons. Michael Slavík, generální vikář Arcidiecéze pražské.