Washington. „31 otázek o adoraci Nejsvětější Svátosti“ – tak zní titul brožurky publikované americkou biskupskou konferencí. U příležitosti roku eucharistie chce vysvětlit význam a navrhnout formy eucharistické adorace.
Liturgická komise amerického episkopátu, která dílko zpracovala, povzbuzuje k zavedení adorací ve všech kostelech a oratořích. V dodatcích najde čtenář také kanonické normy o kultu eucharistie mimo mši svatou, o slavnostním výstavu Nejsvětější Svátosti, o svatostánku, procesích a dalších příbuzných tématech.***

Se svolením převzato z: webu české sekce Vatikánského rozhlasu***

Další texty k tématu eucharistie naleznete zde