Ve spolupráci s nakladatelstvím Portál proběhla na našem webu od 16. 5. 2005 do 23. 5. 2005 jednoduchá anketa se slosováním o 3 zpěvníky Hosana. Celkem se zúčastnilo téměř 200 osob.

Vylosovaní výherci pan Oto J., paní Hana M. a paní Jarka M. byli kontaktováni e-mailem.

Děkujeme všem účastníkům za jejich odpovědi a reakce (ať už kladné, nebo záporné). Výsledky této ankety nám posloužily ke zmapování základních informací o našich návštěvnících a jejich názorů a postřehů. Tato zpětná vazba je pro naši práci skvělou inspirací pro dlaší práci na projektu www.pastorace.cz. Do budoucna počítáme s dašími podobnými anketami.