Pražská příloha Katechetického věstníku
školní rok 2004/2005 – říjen
KDO CHCE ZAPALOVAT, MUSÍ SÁM HOŘET!
(formační podněty k duchovnímu životu katechetů)
Katecheta jako svědek víry musí být především zralý křesťan. Jako každý křesťan je volán ke svatosti a navíc má úkol toto volání předávat dále. (srov. VDK 235, 239; Christifideles Laici 16, 17, 59, 60)Pro chvíli zamyšlení:

Součástí cesty duchovního zrání jsou bezesporu také pokání a modlitba (viz formační setkání v rubrice KALENDÁRIUM). /D.P./

AKTUÁLNĚ


V těchto dnech vzniklo při KTF UK v Praze Centrum pro studium migrace.
Kromě dlouhodobějších úkolů se bude zabývat projekty Integrace Romů a Integrace etnických menšin v ČR. Součástí CSM je i pomoc místní církvi při vypracování pastoračních plánů pro migranty.
Záměry Centra mě zaujaly proto, že i v katechizovaných skupinách se již objevují děti cizinců. Zeptala jsem se vedoucího CSM prof. Dr. Alberta - Petera Rethmanna na to, co nesmí opomenout katecheta, který s těmito dětmi pracuje - byť jako s jednotlivci své skupiny - opomenout. /E.B./

Pro nás křesťany je zcela důležité přesvědčení, že: v církvi neexistují žádní cizinci.
A to má samozřejmě také důsledky pro katechezi. Je samozřejmostí, že také děti, které nejsou Češi, mají jako české děti právo na domov ve víře a stejné právo na katechezi a výuku náboženství. Je to právě úkol křesťanů, aby stavěli mosty mezi lidmi, kteří jsou si ještě cizí. Víra je velmi nosným mostem k vzájemnému porozumění. Když se setkáváme v rámci katecheze s dětmi, mládeží a dospělými z jiných zemí, pak to především znamená, že musí dostat možnost, aby vyprávěli o svých zkušenostech, o jejich jiné kultuře, také snad o jiném způsobu, jak žít víru. Na naší straně jsou asi ty nejdůležitější ctnosti: zvědavost a schopnost umět naslouchat. Jedním ze základů katecheze je, že se zajímáme jeden o druhého. A tím je položen základní kámen, že se učíme, abychom zacházeli s tím, že lidé z jiných zemí přinášejí jiné zkušenosti, že mají jiné zvyklosti, že jinak projevují svou víru. Rozhodující je pro setkání to, že toho druhého nehodnotíme, nýbrž se mu učíme porozumět. Pak je také on otevřený pro zkušenosti, které bych mu já rád sdělil, také moje zkušenosti ve víře. /prof. Dr. Rethmann/

INFORMACEÚvod do bibliodramatu

Máte možnost se ještě přihlásit do jednodenního kurzu k seznámení s metodami bibliodramatu (různé techniky sloužící k hlubšímu osobnímu uchopení Písma sv.), který vám vřele doporučujeme.
Kurz se uskuteční pod vedením Mgr. Eleny Strupkové v sobotu 20.11.’04 v Pastoračním středisku (cca 9:00 – 16:00 hod.).
Kurz je omezen na 15 katechetů z arcidiecéze (kanonická mise podmínkou).
Je třeba se obratem přihlásit písemně v ADKS. Účastnický příspěvek na organizační náklady je 100,- Kč.
Katechetický a vzdělávací a formační kurs ADKS

Do druhého ročníku postoupilo třicet úspěšných studentů, kteří studium ukončí v červnu 2005.
Katechetické úterý

Říjnové úterý proběhne podle plánu 5.10.
Zveme vás na listopadové katechetické úterý 2.11. od 17:00 v ADKS, kde bychom se chtěli věnovat vhodným pomůckám a metodám ke katechetické práci v adventu. K tématu promluví i zkušený host.PMD a jiné misijní činnosti

V příloze naleznete nabídku (barevný leták a bílý list) materiálů a aktivit Papežského misijního díla, které jsou velmi vhodné pro vaši práci. Probouzení a výchova misijního ducha křesťanů je nutnou součástí katecheze.

Pro vás, kteří se aktivně a opakovaně zapojujete s dětmi a mládeží do různých misijních projektů (PMD - misijní pohlednice, misijní koláč, misijní kalendáře…; Likvidace lepry; Brýle pro Afriku; pomáhali „kopat“ studnu atd.) máme od PMD odznaky misionáře. Je to připínací, pěkně výtvarně zpracovaný kovový odznáček, který bude dobrou odměnou i povzbuzením pro další misijní práci. Odznaky si budete moci vyzvednout při katechetickém úterku.

KALENDÁRIUM

Povinné Arcidiecézní formační setkání katechetů – 27.11.’04 (od 9:00 do 14:00) v Pastoračním středisku v Praze 6. Témata: Pokání, modlitba.

DOPORUČUJEME

Znovu vás upozorňujeme na pomůcku ke Starému zákonu z produkce Českobratrské církve evangelické Pozvání na cestu.V ADKS ji máme k nahlédnutí i zapůjčení.
Seznámit se můžete i se základním putováním křesťanským rokem Od adventu do adventu (Kotas – Špinková) pro menší děti z nakladatelství Doron.
PŠN (plný šuplík nápadů) – rubrika katechetů /osvědčené akce, nápady, nabídky/Nápad pro letošní pomoc potřebným

I v letošním roce vám kromě připomenutí pomoci nemocným leprou, Papežského misijního díla i jiných aktivit, nabízíme nápad pro pomoc do Bolívie. Jedná se o nutnou stavbu studně pro obyvatele vesnice San Francisco de Moxos a tamní internát Hogar Javier pro děti, které zde bydlí v rámci projektu Adopce na dálku. Ti všichni mají k dispozici jako pitnou vodu jen vodu z řeky nebo ze stojatých vod. Náklady na 1 centimetr hloubky studny je 15 Kč, celková hloubka studny musí být aspoň 90 metrů.
V případě, že se se svými svěřenci chcete zapojit do „kopání“ studny, uvádíme číslo účtu: 752 77 127/ 2700, var.s.: 9998, bližší informace Luděk Kaluža, Hlavanova 15, 326 00 Plzeň, tel: 379 209 313 nebo 777 167 010.Dům Bible v Kobylisích v Praze 8

Doporučujeme vám i vašim svěřencům návštěvu Domu Bible zejména od 8.12. 2004, kdy zde bude velmi zajímavá výstava věnovaná dějinám Bible, jejímu šíření a překladům ve světě i v našich zemích. Dům Bible se nachází 200m od stanice metra C Kobylisy, otevřeno je po - čt 9 - 17 a v pá 9 - 14.Předškolní děti
Napsala nám kolegyně M. Kahounová:

Někteří kolegové katecheté, s kterými jsem se o prázdninách setkala, mě prosili, abych jim sdělila něco bližšího o své práci s předškolními dětmi, která byla mojí loňskou velkou radostí. Tedy: 1. června jsme pro tyto děti uspořádali na faře dětský den. Každý, kdo doprovázel dítě, kterých se scházelo ještě v červnu asi dvacet, organizoval některé z deseti stanovišť (na příklad stavění kostek, skákání po jedné noze, chůze pozadu, kreslení, modelování atd.).
Další týden jsme měli na farní zahradě táborák s opékáním špekáčků a s návštěvou pana faráře.
Poslední hodinu jsme měli pro děti, jejich rodiče a sourozence výlet vláčkem z Vlašimi do Postupic a zpět.
Sedm předškolních dětí se zúčastnilo čtyřdenní prázdninové chaloupky společně s dětmi mladšího školního věku v Hrádku u Vlašimi.Mládež

S radostí sledujeme zprávy o mládeži v Horních Počernicích, o nichž nám naposledy psal kolega Herian v souvislosti s jejich akcí Východ Izraelitů z Egypta. Dnes máme několik ohlasů, proč někteří do křesťanské party chodí:
..... rádi se vidíme, popovídáme si a něco se dozvíme.... doma je nuda, táhne nás to ven... rozhodl jsem se pro společenství hned po prvním setkání... sestra mi doma vyprávěla, jak je to tady báječné... vzala mě sem kamarádka a zalíbilo se mi tu... u nás máme jen náboženství pro děti ze ZŠ...líbí se mi víkendové akce...Dospělí

Skoro neuvěřitelně vypadá zpráva o dávném společenství dětí, které vzniklo díky P. Z. Wágnerovi začátkem šedesátých let (!) a vydrželo jako společenství mládeže a posléze dospělých do dneška a navíc se rozrostlo do dnešních dnů na šedesát i více členů, kteří každoročně tráví společnou týdenní duchovněrekreační dovolenou i s účastí kněží. Na děti a vnuky tak příklad rodičů zapůsobil, že jdou v jejich šlépějích. To vše nám vyprávěla jedna ze zakládajících členek a v současnosti naše letošní absolventka kursu B paní Ludmila Hopfingerová z Černošic.Stezka písmáků

V příloze najdete leták dalšího ročníku biblické soutěže pořádané skauty. Termín přihlášek je posunut do 15.10.’04.$ VPP (vzájemná pedagogická poradna)

„Poťsem ty zmrde, ať ti dám do dršky, už máš na sobě zase tu bundu, kerou máš zakázanou“ - takhle láskyplně volala maminka na osmiletou dcerku.
S dětmi z podobně vedených rodin mám velký problém ve chvíli, kdy se jim snažím říci o nevyčerpatelné lásce Boha Otce, případně i o Marii, láskyplné matce křesťanů.
A to nemluvím ani o dětech, které mají kolem sebe přehlídku vlastních i nevlastních maminek, tatínků, strýčků a tet, z nichž mnozí se v životě dětí jen mihnou, anebo o otřesné zkušenosti dětí s denním týráním od těch, kteří by měli dítěti poskytnout bezpečí a jistotu.
Má někdo radu, jak přesto sdělit dětem přirovnání Bůh - otec, Maria - matka?
Nebo už se musí - vzhledem k často naprosto změněným pojmům jako láska (sex), rodinné zázemí a jistota (peníze, bohatství), milující rodiče (manipulovatelní), chápající a ochraňující maminka, odpovědný otec (pomohou proti sousedům, škole, policii) - používat pro objasnění vztahu Boha, Panny Marie, svatých i andělů jiné příměry?
/G. V./Jednu odpověď od P. J. Čupra SJ již máme slíbenou, ale třeba se bude chtít k tomuto nebo podobnému problému vyslovit i někdo z vás. Budeme rádi, když nám svůj názor sdělíte nebo pošlete.

Arcidiecézní katechetické středisko
Arcibiskupství pražského
160 00 Praha 6 - Dejvice, Thákurova 3
tel: 220 181 317, e-mail: adks@apha.cz

www.pastorace.cz/katecheze