„Mnozí, včetně mě, pohlížejí na Římskou církev se stále větším zaujetím, řada lidí se rozhoduje pro vstup do katolické církve“ – říká anglikánský teolog John Milbank, profesor náboženství, politických věd a etiky na unverzitě v Nottinghamu. Netají se s přesvědčením, že britská cesta Benedikta XVI. přinese nejedno překvapení.
Slibuje si od ní mimo jiné prozření anglických médií: „Je evidentní, že jejich názor není názorem celé Anglie. Mohla by si to jednou provždy uvědomit,“ čteme v rozhovoru pro italský deník Avvenire.

Anglikánský teolog konstatuje, že navzdory předsudkům pěstovaným v Anglii od chvíle volby papeže Ratzingera, „rozvířenému prachu“ – jak se vyjádřil – kolem pedofilních skandálů a diskreditačním kampaním, stále více anglikánů sympatizuje s Římem. „Nejde ještě o kolektivní hnutí, nýbrž o individuální preference, které mohou dozrát. Jejich motivace jsou nejrůznější: teologické, duchovní, může jít o povolání nebo dokonce o protest,“ říká prof. Milbank. Nezanedbatelné důvody k přestupům vidí uvnitř anglikánské komunity. Za všechny jmenuje liturgické inovace a kněžství žen. Uzavírá, že „pro mnohé se ´návrat´do katolické církve stává téměř přirozeným vyústěním situace.“

Beatifikaci kard. Newmana nevnímá britský teolog jako třecí plochu dialogu mezi anglikány a katolíky. Až na ultrakonzervativní kruhy, které jakýkoliv dialog odmítají, vidí u mnohých anglikánů hrdost a vstřícnost. „Z mého pohledu Newman - navzdory tomu, co tvrdí jiní – byl a zůstává svědkem a znamením jednoty. V podstatě může být považován za příslušníka obou náboženských komunit a jeho odkaz nás povede stále více směrem k jednotě křesťanů a k probuzení náboženského cítění ve Spojeném Království,“ uvedl pro deník Avvenire anglikánský teolog, prof. John Milbank.

***

Se svolením převzato z: webu české sekce Vatikánského rozhlasu