V modlitbě člověk jasněji chápe své cíle

Když se s odevzdaností a pokorou postavíme před Boha, často dostaneme specifické pochopení smyslu svého života: ve věrné a vytrvalé modlitbě, zvláště v adoraci, všechno nabývá harmonii, člověk jasněji chápe své cíle a nachází v Pánu sílu a světlo k tomu, aby je mohl uskutečnit podle jeho plánů.

Vzývejme Pána před každým důležitým okamžikem

Bez vnitřního ohně, který se nazývá duchovní život, modlitba, pokání [...] se nemůže uskutečnit žádné skutečně dobré dílo. Bez modlitby člověk nestojí na nohou a neví, kam má jít. Proto je důležité, abychom každý den vedli delší dialog s Pánem a pak ho vzývali před každým důležitým okamžikem, každým setkáním, každým rozhodnutím. Mějme ruce sepjaté k modlitbě před Bohem a ruce natažené k bratrům a sestrám.