NAZEVBůh nemá strach - Síla evangelia v měnícím se světě
(Andrea Riccardi)

Andrea Riccardi, zakladatel komunity Sant’Egidio, vnímá začátek nového tisíciletí, kdy mnozí podléhají pocitům strachu a nejistoty, jako ideální dobu, abychom byli křesťany a hledali nové formy hlásání evangelia.
V sekularizovaném a globalizovaném světě, v setkání s osobami a národy vidínové možnosti pro náboženství i pro křesťany. Podnětná kniha s odvážným programem pro všechny, kteří chtějí s důvěrou hledět do budoucnosti.