Ježíš boří naše tradiční představy o kralování

"Jediným zločinem, ze kterého Herodes obvinil Ježíše, bylo to, že je blázen... Já si to také myslím. Vždyť to bylo bláznovství, že hledal malá srdce smrtelných lidí, aby si z nich udělal trůny, on – Král slávy, trůnící na cherubech." (sv. Terezie od Dítěte Ježíše).

Ježíš boří naše tradiční představy o kralování. Přišel na zem jako král, ale nazval se služebníkem. A protože my, jeho učedníci, nepřevyšujeme svého Mistra, musíme se nejprve naučit sloužit, abychom později mohli dosáhnout i společného kralování s ním.

Jenže služba trpícímu a poníženému Ježíši nám působí potíže. Abychom dokázali vidět jeho královskou důstojnost, musíme sestoupit z piedestalu pýchy, marnivosti, hlouposti, nenávisti a chamtivosti. Z výšin tohoto piedestalu bude totiž trpící král vždycky pohoršením a pošetilostí. Proto je na místě postavit se pod Ježíšův kříž a pak se zaposlouchat do slov umírajícího zločince po jeho pravici.

Ruský spisovatel a filosof Dmitrij Merežkovskij napsal: „Kdyby evangelista nebyl býval uslyšel na vlastní uši či ještě spíše v srdci ono ‘dnes budeš se mnou v ráji’, oč chudší a strašnější by byl náš ubohý a strašný svět!“ Naštěstí neexistují žádné důvody ke zpochybňování autenticity toho vznešeného rozhovoru dvou ukřižovaných odsouzenců, který

probouzí naději,
že dokonce i uprostřed rozvalin a popela
se ještě může zrodit život.

A že o hříšníku nesmíme až do jeho posledního dechu ztrácet naději.

Ať se Ježíš stane Králem mého srdce, jeho oporou

"Ať se Ježíš stane Králem mého srdce, jeho oporou, Ženichem a božským Přítelem. Ať je navštěvuje v každou denní i noční dobu, ať si v něm učiní svůj čistý příbytek." (bl. Alžběta od Nejsvětější Trojice)

Péče o čistotu srdce je vždycky aktuální a člověk by ji neměl brát nikdy na lehkou váhu. V jednom z blahoslavenství, která Pán Ježíš pronesl v horském kázání, lidé dostávají příslib, že budou vidět Boha, a Ježíš přitom podmiňuje stupeň dosaženého štěstí právě stupněm čistoty srdce. „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha“ (Mt 5,8).

Ale co je to vlastně čistota srdce? Zahrnuje celého člověka, každou dimenzi jeho života: duchovní, mravní, psychickou i fyzickou. Z Ježíšova výroku můžeme odvodit, že tato čistota se projevuje pravdivostí, upřímností, shodou lidského jednání s dispozicí jeho nitra, neboli vyloučením jakékoli dvojznačnosti.

Tyto vlastnosti srdce vyjadřuje řecké přídavné jméno katharos. Je zajímavé, že tento pojem neznamená čisté srdce jako cosi hotového, s čím bychom už přicházeli na tento svět. Katharos spíše prozrazuje úsilí o očišťování srdce, tak aby bylo stále krásnější a otevřenější působení Božího Ducha.