Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové srdečně zve na III. ročník setkání animátorů seniorů na celostátní úrovni, které se koná ve dnech 20. – 21. 11. 2008 v Hradci Králové v Novém Adalbertinu.
Celostátní setkání animátorů seniorů je setkání lidí z celé ČR, kteří pracují se seniory na diecézní úrovni, ve farnostech, v charitních, sociálních i zdravotnických zařízeních a také těch, kdo se o problematiku lidí seniorského věku zajímají. Cílem akce je povzbuzení a obohacení zvláště v pastorační práci se seniory a posílení vědomí, že senioři mají svoje nezastupitelné místo ve společnosti i v církvi. Program sestává z odborných přednášek, mší sv. s biskupy, diskuze, sdílení, rytmické adorace, výměny zkušeností jednotlivých diecézí (práce ve skupinkách), benefičního koncertu, předprogramu Moses a je také doplněn slosováním o knižní ceny. Již druhým rokem má setkání mezinárodní zastoupení z řad přednášejících. Pro tento ročník bylo zvoleno motto: „Staň se požehnáním!“ (Gn 12,2). Záštitu nad akcí převzal, tak jako v roce minulém, arcibiskup Mons. ThLic. Karel Otčenášek, PaedDr.h.c., nově také hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík a Národní centrum pro rodinu.
Program setkání je následující:

čtvrtek 20. 11.

8:30 – 9:45 – příjezd a registrace účastníků
9:15 – 9:45 – Moses – MOdlitba animátorů za SEniory a Službu v rámci předprogramu (kostel Nanebevzetí Panny Marie)
10:00 – slavnostní zahajovací mše sv. (kostel Nanebevzetí Panny Marie) – hlavní celebrant a kazatel Mons. Josef Hrdlička, úvodní slovo Mons. ThLic. Karel Otčenášek, PaedDr.h.c.
11:15 – 12:30 – oběd
12:45 – 13:30 – prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr: „Proč a jak se vzdělávat ve vyšším věku“
13:30 – 13:45 – přestávka
13:45 – 14:30 – doc. MUDr. ThDr. Jaroslav Max Kašparů, Ph.D.: „Ageismus“
14:30 – 14:45 – přestávka
14:45 – 15:30 – Lucia Faltin, MA: „Senioři a židovsko-křesťanské vztahy v současné společnosti: Výzva?“
15:30 – 16:15 – přestávka (ubytování účastníků)
16:15 – 17:15 – diskuze a sdílení
17:30 – 18:00 – rytmická adorace
18:15 – 19:15 – večeře
19:30 – 20:30 – benefiční koncert Evy Pilarové (výtěžek bude věnován na projekt Diecézní charity Hradec Králové "Domky pro chudé" v Indii)pátek 21. 11.

9:15 – 10:00 – PhDr. Kateřina Lachmanová, Th.D.: „Duchovní rozměr života seniorů“
10:00 – 10:15 – přestávka
10:15 – 11:00 – prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.: „Moudrost ve stáří“
11:30 – oběd
13:00 – výměna zkušeností jednotlivých diecézí (práce ve skupinkách – vedou vedoucí center nebo farností)
15:00 – závěrečná mše sv. (katedrála Svatého Ducha) – hlavní celebrant a kazatel Mons. ThLic. Dominik Duka OP
Uzávěrky přihlášek a plateb:

1) 6. 11. 2008 – pro všechny, kteří si spolu s účastí (stravou) objednávají také ubytování
2) 13. 11. 2008 – pro ty, kteří přihlašují pouze účast, se stravou i bez stravy.
Informace, přihlášky, objednávky plakátu:

Biskupství královéhradecké – Diecézní centrum pro seniory
Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové
tel.: 495 063 661, mobil: 737 215 328
email: animatori@diecezehk.cz; www.animatori.cz (aktuality, základní informace, on-line přihláška,...)
Skype: animatori-CR


Na výše uvedených kontaktech lze také objednat sborník ze setkání v roce 2007.