k účasti na již 9. ročníku zvou organizace Junák a Pathfinder
Přihlášky do soutěže do konce září, první kolo soutěže probíhá v říjnu v místě bydliště; ti kdo splní podmínky postupu do druhého kola se sejdou i s doprovodem dne 17. listopadu v Praze k finále.
BIBLICKÉ KNIHY SOUTĚŽE NA ROK 2008:

• kategorie „N” (nejmladších) soutěžících ve věku 7 – 9 let včetně
evangelium podle Matouše a Marka, kniha Jonáš (celkem 25 otázek)

• kategorie „M” (střední) ve věku 10 – 12 let včetně
všechna 4 evangelia, Jonáš, 2. Královská (celkem 35 otázek)

• kategorie „S” (nejstarších) ve věku 13 – 16 let včetně
všechna 4 evangelia, Jonáš, 2. Královská, 1.a 2. epištola Petrova
(celkem 50 otázek)

• kategorie „SP+ˮ (nadstavbová) pro věk nad 17 let
podle návodů z webu předloží buď esej nebo biblický rozbor
(exegezi), nejlépe k některé uvedené biblické knize

- Bližší informace k ročníku 2008
- Informace z historie soutěže

Kontakt na organizační tým (redakce Na dobré stopě):
Vladislav Jech, Zelenečská 34, 198 00 Praha 9, mobil/SMS: 737537534,
e-mail: vjech.kamzik@volny.cz ; skype: vjech.kamzik