Právě v těchto dnech přichází na trh v pořadí už pátá videomeditace pražského arcibiskupa, kardinála Miloslava Vlka. Jako předchozí čtyři je i ona vyrobena nenápadnou společností Imago s.r.o. a jejím tématem je tentokrát - po čtyřech meditacích na velká křesťanská témata - svátek Všech svatých.
Imago založil v Praze na počátku 90. let francouzský kněz a mediální odborník Noel Choux. Shodou okolností tato produkční skupina prakticky ve stejném okamžiku dokončila i dlouhodobý projekt animovaného filmu pro děti s názvem "Cesta tří králů". Ten bude mít na půdě Francouzského Kulturního Institutu v Praze předpremiéru 27. listopadu tr. Právě příprava tohoto filmu byla obzvlášť namáhavá a pro naši situaci poučná. Probíhala totiž v době praktické likvidace proslulého Studia Jiřího Trnky na Barrandově, kde se zřejmě brzy budou místo výroby filmů stavět hotely nebo něco podobně kulturního. Ve spolupráci se studiem Jiřího Trnky vyrobilo Imago v nedávné minulosti několik hodnotných filmů, například proslulé Karafiátovy Broučky. Teď tedy tento partner zmizel a s ním i důvěra zahraničních partnerů, takže se na chvíli zdálo, že je všemu konec. Žijeme v mediální a hlavně televizní době, ale je to - paradoxně - zároveň doba neuvěřitelného propadu kvality televizních filmů. Televizní svět, tento mediální a finanční obr, se totiž rozpadá na stovky a dnes už možná tisíce staniček s odpovídajícím počtem ziskuchtivců, jejichž zisky a tím i možnosti se ale nepřestávají přerozdělovat a tím zmenšovat. Vyrobit za těchto okolností něco kvalitního, co nepodlézá nejnižšímu vkusu, je často skoro nemožné. Úplně nejtěžší to mají ti, kdo chtějí vyrábět hodnotné filmy s křesťanskou tématikou a nemají za sebou nikoho, kdo by finančně chtěl a mohl dobré věci pomáhat. Katolící bohužel v této oblasti navíc ještě trochu pokulhávají za ostatním světem v odbornosti a hlavně finanční schopnosti, odpovídající potřebám této produkce. Jednu chvíli se opravdu zdálo, že se potřebných 8 milionů korun nesežene a film že nebude. To jen v sektách člověk občas slyší, že "Peníze nejsou problém ..."

Na film o Třech králích se ta suma dávala dohromady několik let a bez francouzského a rakouského koproducenta by to vůbec nešlo. Ale teď tu je nádherný, hodnotný film pro děti a pokud se ještě podaří jej i tu a tam prodat, bude se za takto navrácené peníze moci vyrobit další podobný film. Projekty nescházejí, "teď jenom ještě ty peníze ..."

Přesto je tu ještě jeden, při nejmenším stejně velký problém a tím je v naší církvi katastrofální nedostatek skutečných profesionálů, schopných kvalitní filmy s náboženskou tématikou vyrobit a také prodejem rentabilizovat tak, aby se výroba po jednom filmu nezastavila, ale mohla dále pokračovat. Kolik takových lidí v celé naší církvi na prahu 3. tisíciletí máme? To je první úkol, před kterým v oblasti křesťanských medií stojíme, přičemž nesmíme zapomenout, že pro evangelium je jen to nejlepší právě tak dost dobré!


Pro RaVat/ceco Petr Kolář SJ
Praha, 31. října 2001