aneb: "Potřeby doby vám ukážou co máte dělat"
Kolpingovo dílo České republiky je občanské sdružení se sídlem ve Žďáře nad Sázavou. Ve své činnosti navazuje na působení kněze - blahoslaveného Adolpha Kolpinga v 19. století. Ten je dnes označován za sociálního apoštola, jehož dílo se rozšířilo doslova do celého světa.
Kolpingovo dílo České republiky je občanské sdružení se sídlem ve Žďáře nad Sázavou. Ve své činnosti navazuje na působení kněze - blahoslaveného Adolpha Kolpinga v 19. století. Ten je dnes označován za sociálního apoštola, jehož dílo se rozšířilo doslova do celého světa. V České republice byla tato organizace založena v roce 1992 a stala se členem mezinárodního Kolpingova díla, působícího ve více než 50 zemích světa. V současné době má Kolpingovo dílo své pobočky (tzv. Kolpingovy rodiny) na 28 místech v ČR.Co je hlavním posláním tohoto sdružení ?

Náš zakladatel bl. Adolph Kolping (1813-1865) říkal : "Potřeby doby vám ukážou co máte dělat." On viděl ve své době (průmyslová revoluce) velkou sociální a morální bídu tovaryšů, kteří díky zásadní změně sociálních poměrů ztratili ubytování a někdy i zaměstnání. Proto se jim a jejich potřebám rozhodl zasvětit svůj život a zakládal domy, ve kterých tito tovaryšové nacházeli nový domov a pevné zázemí, které pomáhalo formovat jejich osobnosti dobrým směrem. Jeho dílo se brzy rozšířilo do mnoha zemí, kde vznikaly tyto spolky, které se tehdy nazývaly Jednoty katolických tovaryšů a dnes Kolpingovy rodiny.
Členové Kolpingových rodin se tak dnes snaží hledat a odpovídat na potřeby dnešní doby a svou dobrovolnou prací přispívat k ozdravení společnosti.Od kdy je Kolpingovo dílo v České republice a co nabízí ?

Kolpingovo dílo zde působí od roku 1993 a cítíme se být pokračovateli tradice Jednot katolických tovaryšů, které u nás působily od poloviny 19.století až do 50.let minulého století, kdy byla jejich činnost komunisty zakázána.
Naše aktivity dnes směřují především do oblasti sociální, vzdělávací a práce s dětmi a mládeží. Snažíme se obnovit spolkovou činnost a tím i podnítit zájem našich členů (především věřících) aktivně se podílet na životě společnosti, ve které žijí.A co tedy konkrétně děláte ?

V sociální oblasti bych zmínil tři naše velké projekty.

Jedná se o Terapeutickou komunitu pro léčbu drogově závislých v Sejřku u Nedvědice, dále o Azylový dům pro matky s dětmi v Praze 8 a nakonec o Dům rodin ve Smečně u Kladna. Již z výčtu těchto aktivit vyplývá, jaké jsou naše priority a kde vidíme "potřeby dnešní doby".
Dále provozujeme ve Žďáře nad Sázavou dvě školy - Biskupské gymnázium A. Kolpinga a SOU A. Kolpinga (obory kuchař, cukrář, číšník).

V centru naší pozornosti stojí především děti a mládež, kterým se snažíme nabídnout aktivity pro jejich volný čas. Jedná se o různé kroužky, výlety, letní tábory apod. Pomocí pravidelné činnost s nimi se je snažíme pozitivně ovlivňovat tak, aby se (použiji-li úryvku ze stanov Kolpingova díla ČR) "..osvědčili jako křesťané v práci, rodině i ve společnosti."Co byste řekli závěrem?

Kolpingovo dílo není žádná uzavřená společnost, ale živé společenství. Snažíme se oslovit své okolí a přesvědčit, že se vyplatí neuzavírat se do ulity, ale aktivně se podílet na životě společnosti a také ho ovlivňovat. Myslíme si, že místo křesťana není pouze v kostelní lavici, ale naopak uprostřed všeho dění.Jak vás lze kontaktovat, kde jste k nalezení ?

Kolpingovo dílo ČR, nám. Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel./fax : 566 620 207, e-mail : kolping@kolping.cz, www.kolping.cz