Světoznámý kazatel a evangelizátor David Wilkerson přijel do Prahy na konferenci s názvem "Zpět k první lásce", která se konala ve dnech 11.-13.9. ve sportovní hale Sky Club Brumlovka.
Praha: David Wilkerson je spojován především s prací mezi drogově závislými mladými lidmi. Počátky této činnosti popsal v knize "Dýka a kříž", která se stala bestsellerem i mezi křesťany v bývalém komunistickém Československu. Dnes již nikdo nespočítá, kolik výtisků této knihy bylo v Čechách a na Slovensku tajně distribuováno.

Práce mezi mladými narkomany začala v roce 1958 a dnes je všeobecně známa jako Teen Challenge. Podstata této služby spočívala v praktické pomoci mladým lidem, v kontaktu s gangy žijícími na ulici, většinou v ghettech New Yorku, v kázání a šíření evangelia. Přestože zpočátku mnozí považovali tuto činnost za bláznovství, dnes už o její úspěšnosti a významu pochybuje málokdo. Teen Challenge se rozrostlo na 146 denních center pro rehabilitaci drogově závislých jen ve USA a 175 center v dalších více než 100 zemích, mezi nimiž je dnes i Česká republika.

David Wilkerson navštívil Prahu v rámci konference "Zpět k první lásce", která je určena zejména duchovním a laickým pracovníkům v církvích. Jednoduchost Wilkersonova kázání a jednoznačné zaměření na osobu a dílo Ježíše Krista mu otevírá dveře do různých křesťanských denominací.

Večery 12. a 13.9. byly otevřeny pro veřejnost, vždy od 19.00 hodin. Šlo o první návštěvu Wilkersona v České republice. Pořadatelem je Apoštolská církev, na přípravě se podíleli také věřící z dalších křesťanských církví.

Informace a kontakty: pastor Martin Moldan, vedoucí přípravného výboru; mobil: 603 174 842; e-mail: ekklesia@volny.cz; www.konferencewilkerson.cz nebo www.davidwilkerson.org.


***

Se svolením převzato z: TS ČBK