přední český biblista Prof. Jan Heller odpovídá online
"Bible je kniha, o které tisíciletá židovská a křesťanská tradice tvrdí, že obsahuje Boží zjevení, že skrze ni mluvil a mluví Bůh. Jenže mnozí ji četli a Boha mluvit nezaslechli. Lidské zkušenosti s Biblí jsou různé. Někteří se na ní inspirovali a čerpali z ní podivuhodnou sílu, jiní se nad ní pohoršovali a odmítali ji. Urážely je krutosti, necudnosti i zázraky, kterých je v ní řada. Konstatujme, že Bible je sporná." (Jan Heller, Co je Bible - první orientace)
Ptejte se na cokoliv ohledně Bible předního českého biblisty Prof. Jana Hellera. Rozhovor proběhne v pondělí 26.1.2004 od 15:00 do 16:00. Otázky můžete klást již nyní. Jdi na rozhovor.