NAZEVV Nakladatelství Lidové noviny právě vyšla další kniha od prof. Tomáše Halíka s názvem Dotkni se ran. Ve čtrnácti esejích autor vychází z evangelijního příběhu o nevěřícím Tomášovi. Ke křesťanské víře patří odvaha vidět rány našeho světa a dotýkat se jich vírou, která sama je jimi zasažena, zraněna. Tváří v tvář „zraněnému Bohu“ člověk může odložit „brnění, masky a šminky“. Kniha obsahuje jak teologicko-filozofické meditace, dotýkající se mystických hloubek víry, tak překvapivé, ostré i místy humorné komentáře konkrétních událostí a typických znaků naší doby.
Všechny knihy Tomáše Halíka zde.