Ježíš má větší hodnotu, než jakýkoliv jiný poklad,  - archív citátů

26. 11. 2019 , (Foto: ima)

Emoce v modlitbě. "Bože ve dne i v noci před tebou úpím..."

zpěvník, text, noty, tma, deprese, smutek, žalm,  / -ima-

"Hospodine ve dne i v noci před tebou úpím...
Hospodine, pomoz, k tobě volám" (Žl 88)

 

Od hluboké deprese až k naprosté euforii

Možná si ani neuvědomujeme, jak je bohatá a významná biblická kniha Žalmů. Je starodávnou ukázkou modliteb, která je i dnes navýsost aktuální. Vyjadřuje širokou škálu pocitů, jimiž každý člověk prochází – od hluboké deprese přes pochybnost a naději až k naprosté euforii.

Neformálním zakladatelem „žánru“ je král David. Mnohé žalmy vyjadřují jeho otevřený vztah k Bohu a čtrnáct z nich je spojeno přímo s konkrétní situací v jeho životě. David se stal jakýmsi „učitelem modlitby“. Prostřednictvím žalmů totiž můžeme nahlédnout hluboko do jeho duše. Právě v tom je také síla této jedinečné knihy.

David je před Bohem upřímný. Nehraje žádné hry

Bible popisuje Davidovy příběhy, jeho dobré i špatné stránky, odvahu, rozhodnost, ale i strach nebo vychytralost. Díky tomu působí tento starověký král hluboce lidským dojmem. A co je důležité, David je před Bohem upřímný. Nehraje žádné hry. Vztah k němu je pro něj nejvyšší hodnota.

Dnes bychom asi řekli, že v tomto ohledu žije „transparentně“. Nemá ani nejmenší problém odhalit komukoli svoje nejniternější pocity, hříchy, naděje nebo pocity vítězství. Žalmy se tak stávají neobyčejnou sondou do jeho duše. S jeho životními příběhy tvoří jeden celek. Obojí je cosi jako stereo vjem.

Je jedno, jestli je v tu chvíli králem nebo štvancem

Z hlediska příběhů by se klíčovým obrazem stala zřejmě nejslavnější situace jeho života. Jako nebojácný mladík zastupuje svého krále Saula v boji muže proti muži. Proti němu stojí po zuby ozbrojený obr Goliáš, kterému je onen mladík pro smích. Jenomže David zázračně vítězí a stává se navždy symbolem šancí malých a bezmocných proti velkým a mocným.

Z hlediska Žalmů je ale klíčovou situací něco docela jiného, zdánlivě nenápadného. Noc spěje ke svému konci, slunce ještě nevyšlo a David se modlí. Je úplně jedno, jestli je v tu chvíli králem nebo štvancem. Mezi ním a Bohem se odehrává cosi velmi důležitého. A toto „cosi“ má naprosto zásadní dopad na budoucí dění.

Žalmy byly původně především písně

Žalmy byly kdysi písně. Jejich hudební složka se ale nedochovala, takže nám zůstaly pouze v podobě textů. Slyšet kdysi jejich provedení během židovských slavností, to byl pro posluchače nepochybně silný zážitek, možná i na celý život. Žalmy byly totiž také vynikající poezií.

Žalmy stojí za poslech

Jejich uměleckou stránku trefně vystihují mnohá dramatická zpracování. Například i audiokniha  s plejádou známých českých herců (Ivan Trojan, Viktor Preiss, Taťjana Medvecká, Jan Vlasák, Jaromír Meduna, Lukáš Hlavica a další). Přebásněné texty (Daniel Raus) doprovází působivá hudba Huberta Bittmana. Nahrávka tím pádem vyvolává i silný citový zážitek. Nejstarší herečkou na tomto CD je Věra Kubánková, které bylo v čase nahrávání 93 let. Zanedlouho zemřela, takže Žalmy (Píseň písní a Kazatel) byly tím posledním, co udělala. Její závěrečné „haleluja“ je velmi silné, skoro jako kdyby zaznělo už z opačného břehu. Žalmy stojí za poslech.

Žalmy jsou obdarováním pro každého, kdo prochází podobnými pocity, jako kdysi král David. A mohou být i dobrou volbou jako dárek vánoční pro každého, kdo s Bohem žije více či méně.

Se svolením zpracováno podle knížky: 
Daniel Raus, Žalmy - David a jeho blues

Související texty k tématu:

Modlitba, modlitby
Kdo se modlí, nemarní čas (Benedikt XVI.)
Býváme nervózní, když se ztišíme k modlitbě… (Vojtěch Kodet) 
Jak jsem zpovědníka žádal o zproštění od modlitby (Elias Vella) 
Modlitba - soubor tematických textů
Texty na nástěnky
Základní modlitby
- Na webu vira.cz: modlitba, modlitba; rozjímání, meditace
- web o modlitbě, seznam modliteb www.modlitba.cz

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Iz 35,1-6a.10; Žalm 146; Jak 5,7-10
Mt 11,2-11

Texty třetí adventní neděle nejen připomínají Jana Křtitele, ale především mluví o nastávající mesiánské době. Nyní začíná! Ježíš zvláštním způsobem umenšuje Jana. Proč? Jan je nejmenším v Božím království proto, že i když je prorokem Božím, nezažil slávu vzkříšení mesiáše na rozdíl od Kristových posluchačů. Ježíš nás tedy burcuje: Vždyť nastanou zásadní události, které změní celé dějiny světa… Kosmický rozměr těchto momentů zaznívá na pozadí běžných starostí spojených s obstaráváním předvánočních nákupů atd. I tehdy bylo pro posluchače obtížné připustit, že jsou svědky zásadních změn světa. Připustíme něco takového my? A přeci se mesiáš stal člověkem, je nám tak blízko, je mezi námi!
Další zamyšlení k textům dnešní neděle:
Hospodinova spása odstraní veškeré tělesné neduhy: toto vnější uzdravení je pak projevem ještě hlubšího vnitřního osvobození. Takto osvobozený člověk může kráčet na Sión, místo Boží přítomnosti...
https://www.pastorace.cz/Kazani/3-nedele-adventni-stastny-ten-kdo-se-nepohorsi

Zdroj: Nedělní liturgie

Vánoce

(20. 12. 2019) Informace o Vánocích, biblické texty, koledy a noty ke stažení, recepty, texty k zamyšlení, materiály pro…

Knižní tip: Ruku v ruce s Ježíšem - Elias Vella

Knižní tip: Ruku v ruce s Ježíšem - Elias Vella
(11. 12. 2019) Nestačí, když Ježíše poznáváme rozumem nebo si o něm něco nastudujeme. Nestačí, ani když k němu chováme zbožnou úctu a…

Jan od Kříže (svátek 14.12.)

(10. 12. 2019) Neměl dar humoru, neměl vůdcovské a organizační vlohy, nebyl strhujícím kazatelem, byl malé postavy... Zemřel 14. 12.…

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(3. 12. 2019) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Kdy začíná advent 2019?

(29. 11. 2019) Datum 1. adventní neděle 2019 připadá na neděli 1.12.2019

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2019) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2019) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Tip k přečtení: Vojtěch Kodet - nedělní promluvy

Tip k přečtení: Vojtěch Kodet - nedělní promluvy
(27. 11. 2019) Jsme pozváni Ježíšovo slovo poznávat, přebývat v něm, mít k němu důvěrný vztah. Toto slovo nás totiž připodobňuje…

Adventní kartičky pro děti

Adventní kartičky pro děti
(27. 11. 2019) Letos jsme pro děti připravili adventní kartičky s inspirací na každý den. Cílem není dychtivě plnit úkoly, ale...