"Hospodine ve dne i v noci před tebou úpím...
Hospodine, pomoz, k tobě volám" (Žl 88)

 

Od hluboké deprese až k naprosté euforii

Možná si ani neuvědomujeme, jak je bohatá a významná biblická kniha Žalmů. Je starodávnou ukázkou modliteb, která je i dnes navýsost aktuální. Vyjadřuje širokou škálu pocitů, jimiž každý člověk prochází – od hluboké deprese přes pochybnost a naději až k naprosté euforii.

Neformálním zakladatelem „žánru“ je král David. Mnohé žalmy vyjadřují jeho otevřený vztah k Bohu a čtrnáct z nich je spojeno přímo s konkrétní situací v jeho životě. David se stal jakýmsi „učitelem modlitby“. Prostřednictvím žalmů totiž můžeme nahlédnout hluboko do jeho duše. Právě v tom je také síla této jedinečné knihy.

David je před Bohem upřímný. Nehraje žádné hry

Bible popisuje Davidovy příběhy, jeho dobré i špatné stránky, odvahu, rozhodnost, ale i strach nebo vychytralost. Díky tomu působí tento starověký král hluboce lidským dojmem. A co je důležité, David je před Bohem upřímný. Nehraje žádné hry. Vztah k němu je pro něj nejvyšší hodnota.

Dnes bychom asi řekli, že v tomto ohledu žije „transparentně“. Nemá ani nejmenší problém odhalit komukoli svoje nejniternější pocity, hříchy, naděje nebo pocity vítězství. Žalmy se tak stávají neobyčejnou sondou do jeho duše. S jeho životními příběhy tvoří jeden celek. Obojí je cosi jako stereo vjem.

Je jedno, jestli je v tu chvíli králem nebo štvancem

Z hlediska příběhů by se klíčovým obrazem stala zřejmě nejslavnější situace jeho života. Jako nebojácný mladík zastupuje svého krále Saula v boji muže proti muži. Proti němu stojí po zuby ozbrojený obr Goliáš, kterému je onen mladík pro smích. Jenomže David zázračně vítězí a stává se navždy symbolem šancí malých a bezmocných proti velkým a mocným.

Z hlediska Žalmů je ale klíčovou situací něco docela jiného, zdánlivě nenápadného. Noc spěje ke svému konci, slunce ještě nevyšlo a David se modlí. Je úplně jedno, jestli je v tu chvíli králem nebo štvancem. Mezi ním a Bohem se odehrává cosi velmi důležitého. A toto „cosi“ má naprosto zásadní dopad na budoucí dění.

Žalmy byly původně především písně

Žalmy byly kdysi písně. Jejich hudební složka se ale nedochovala, takže nám zůstaly pouze v podobě textů. Slyšet kdysi jejich provedení během židovských slavností, to byl pro posluchače nepochybně silný zážitek, možná i na celý život. Žalmy byly totiž také vynikající poezií.

Žalmy stojí i za poslech

Jejich uměleckou stránku trefně vystihují mnohá dramatická zpracování. Například i audiokniha  s plejádou známých českých herců (Ivan Trojan, Viktor Preiss, Taťjana Medvecká, Jan Vlasák, Jaromír Meduna, Lukáš Hlavica a další). Přebásněné texty (Daniel Raus) doprovází působivá hudba Huberta Bittmana. Nahrávka tím pádem vyvolává i silný citový zážitek. Nejstarší herečkou na tomto CD je Věra Kubánková, které bylo v čase nahrávání 93 let. Zanedlouho zemřela, takže Žalmy (Píseň písní a Kazatel) byly tím posledním, co udělala. Její závěrečné „haleluja“ je velmi silné, skoro jako kdyby zaznělo už z opačného břehu. Žalmy stojí za poslech.

Žalmy jsou obdarováním pro každého, kdo prochází podobnými pocity, jako kdysi král David. A mohou být i dobrou volbou jako dárek vánoční pro každého, kdo s Bohem žije více či méně.