Nabízíme vám několik zajímavých textů a odkazů k tomuto aktuálnímu tématu. "…Roztříštěnost současné filozofie s averzí vůči metafyzice nedovoluje nabídnout přesvědčivý filozofický důvod proti eutanázii....
Také tradiční teologické argumenty, významné pouze pro věřící, nejsou tak přesvědčivé, jak by se zdálo. Ukázala se naléhavost promýšlet ve velice kritickém duchu úroveň vlastní argumentace v prospěch řešení, která jsou přesvědčivá jenom pro církev." … (Ze závěru Mezinárodní teologické konference o eutanázii v Opole, 2001).

Téma euthanázie zde.