Pátým rokem se připravuje na evagelizační kampaň Společenství při dómu sv. Martina v Bratislavě. Mladí lidé navštíví s poselstvím o Bohu náměstí osmi slovenských měst ve dnech 19. až 30.8.
Bratislava: Na náměstích osmi slovenských měst se koncem srpna objeví katolické společenství z Bratislavy s "Kampaní pro Ježíše". Mladí lidé, kteří dvěma autobusy vyráží evangelizovat, budou zpívat a mluvit o naději, smyslu života a svém obrácení. "Zklamali Tě? Ježíš Tě ne(z)klame!" Těmito slovy zvou na náměstí každého, kdo chce slyšet poselství o Bohu. "Nejde o žádnou církevní propagandu. Jsme občanské sdružení a po Slovensku takto cestujeme už pátý rok. Nechceme říkat nějaké fráze, ale fakta o tom, jak se nám změnily životy, když jsme objevili hlubší víru v Boha," uvedl 33letý vedoucí společenství Branislav Škripek.

Katolické společenství působí již 11 let v centru Bratislavy a usiluje o morální obrodu společnosti. Chce oslovovat nejen samotné katolíky, ale také jiné křesťany a samozřejmě i ateisty. Slouží k tomu nejen řada přednášek a kurzů přímo v Bratislavě, ale především letní "Kampaň pro Ježíše". Při každé prezentaci zazní z pódia rytmické křesťanské písně, osobní příběhy lidí, kteří prožili pozitivní změnu svého života a chtějí se o ni podělit. V evangelizačním týmu pracuje celá řada mladých, kteří se neostýchají mluvit o Bohu s cizími lidmi přímo na ulici. Nevadí jim ani to, že se občas setkají s nesouhlasem kolemjdoucích.

"Mluvit na náměstích o smyslu života, o Bohu, o dobru, se nám zdá velmi důležité. Ze zákona máme právo veřejně prezentovat své názory. Nikomu je však nevnucujeme. Lidé si nás mohou poslechnout nebo odejít. Mnozí zůstávají a zajímají se. Často jsou to ti, kteří by do kostela nikdy nevkročili, ale přitom mají nezodpovězené základní životní otázky," myslí si B. Škripek, který byl sám kdysi ateistou a "pankáčem". Po svém obrácení chce svůj životný příběh sdělit co největšímu počtu lidí.

Hlavní část letní kampaně začíná 19.8. ve Zlatých Moravcích a pokračuje v dalších dnech zastávkami v Michalovcích, Humenném, Revúci, Kežmarku, Martine, Krásném nad Kysucou a končí akcí Hody při Galantě. Závěr evangelizační šňůry je možné sledovat na sídlišti Petržalka v Bratislavě. Během každého setkání budou mladí lidé v zelených tričkách k dispozici k osobním rozhovorům s lidmi, které program zaujme. Více o "Kampani pro Ježíše" a aktivitách Společenství při dómu sv. Martina najdete na www.martindom.sk


***

Další texty k tématu evangelizace, misie a zvěstování evangelia naleznete zde