Přijď, Pane Ježíši, hledej svého služebníka,
hledej svou vysílenou ovci, která zabloudila na horách.
Opusť svých devětadevadesát ovcí
a vydej se hledat tu jedinou ztracenou.

Neber s sebou psy, vždyť víš,
že už dlouho čekám na tvůj příchod.
Vím, že přijdeš brzy.

Přijď bez pastýřské hole,
místo ní si s sebou vezmi svou lásku a slitování.
Přijď ke mně, protože jsem se vzdálil
od tvého stáda, jež se pase na horách.

Hledej mě, protože já hledám tebe.
Hledej mě, najdi mě, pozdvihni mě, nes mě.
Ty můžeš najít to, co hledáš.
Ty jsi ochoten vzít na svá ramena to, cos našel.
Neunavuje tě břemeno lásky.

Proto přijď, Pane,
neboť ty jediný můžeš přivést svou zatoulanou ovečku
a ostatní spolu s tebou zaplesají nad návratem hříšníka.
Přijď, abys uskutečnil na zemi spásu a v nebo radost.

(Ambrož, komentář na žalm 118, XXII, 27-29)