Mnoho lidí stále neví, co to „hospic“ je. Mnoho dalších to tuší, ale nechtějí vědět více, protože mají všelijaké obavy a předsudky. Mnoho lidí to ví přesně, ale dělá jako by to slovo neexistovalo, jako by se jich činnost hospiců vůbec netýkala. A pak jsou lidé, kteří by nejraději toto slovo vymazali ze slovníku.
 
Je smutnou skutečností, že na této škále jsou posledně jmenovaní lidé často ti, kteří ve Středočeském kraji rozhodují o přidělení dotací. Mají právo rozhodnout o tom, jestli pomohou, nebo žádost o dotaci zamítnou a budou se tvářit, že jediný hospic v kraji nepotřebují. A takoví lidé letos rozhodovali i o žádostech Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech, který se tak ocitl v nelehké finanční situaci.

Rozvoj hospiců v ČR je velkým Božím darem pro tuto zemi. V provozu je již 14 lůžkových hospiců a hrstka mobilních hospiců. Stále se rodí nové aktivity v regionech, kde hospice a poskytovatelé hospicové a paliativní péče úplně chybí. Nezištné sdílení a předávání zkušeností mezi lidmi z hospiců a novými nadšenci je také Dar shůry. A dalším obdarováním je, že si opravdu přejeme to nejlepší, důvěřujeme si a snažíme si navzájem pomoci. Tedy to jsou „věci“, které se v dnešní době moc nenosí.

Hospic je nejen filozofie a snaha o návrat tradic důstojného doprovázení stojící na křesťanských základech, ale i nestátní zdravotnické zařízení, které pečuje o nevyléčitelně nemocné a jejich blízké v jejich závěru života. Jsou to pacienti, u kterých už byly vyčerpány veškeré možnosti (kauzální) léčby a předpokládá se, že během několika týdnů či měsíců pravděpodobně zemřou. Pacienty hospiců jsou v převážné většině lidé s pokročilými nádorovými onemocněními, mladší ročníky nevyjímaje.

Hospice garantují
  • že pacient nebude opuštěn

  • že nebude trpět nesnesitelnou bolestí a jinými příznaky

  • že bude respektována jeho důstojnost až do konce života.
Každý hospic je specifický a originální. Žádný hospic se nestavěl lehce a snadno.

A jsme u jádra problému i našeho hospice, krásného zařízení vstupující do třetího roku provozu, které bojuje o prostředky na svou existenci. Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech, jediné zařízení tohoto typu ve Středočeském kraji, musel mnoho let čekat, než byly na stavbu přiděleny finanční prostředky. Od řady politiků byl, až na výjimky, zatracován jako nepotřebný, nadbytečný projekt. Hospic přivítal své první pacienty v září 2008 a od té doby nepřetržitě poskytuje své služby a péči všem, kteří ji potřebují. Za tuto dobu je to téměř 600 pacientů. V předchozím roce byly provozní dotace na poslední chvíli přiděleny ze zdrojů ministerstev a magistrátu, ale letos se finanční situace ještě více vyhrotila. Hejtman Středočeského kraje David Rath a jeho podřízení opakovaně žádosti zamítli a letos neposkytli ani prostředky na provoz, které byly samotným hejtmanem ústně přislíbeny (rozhodnutí o nepřidělení dotace na tento rok bylo na kraji projednáno až v červnu 2010).

I další hlavní donátor, Magistrát hl. m. Prahy, letos výrazně zkrátil své dotace (o 88 %), přitom v prvním pololetí tohoto roku bylo postaráno téměř o 200 obyvatel Prahy.

Vzhledem k tomu, že úhrada od zdravotních pojišťoven se pohybuje mezi 40-50%, je nutné zajistit dofinancování provozu z více zdrojů, jako jsou příspěvky pacientů, dotace a příspěvky z veřejných a privátních zdrojů. Čerčanskému hospici odmítli pomoc ti, kdo nesou největší odpovědnost za péči o své obyvatele – regionální samosprávy. Výpadek slíbených provozních dotací na tento rok činí 5 milionů a hospic se ocitl ve velké finanční tísni a hrozí výrazné omezení nebo dokonce uzavření provozu.

Všechny, kterých se tento článek dotýká, prosíme o podporu. Své finanční příspěvky v jakékoli výši pošlete prosím na číslo účtu 530530359/0800, Česká spořitelna. Pomůže i malý obnos. Rádi vystavíme potvrzení o daru pro Finanční úřad. Všechny moc prosíme o modlitební podporu a přímluvy za Boží pomoc v této věci.

S poděkováním a v úctě
Vedení Občanského sdružení TŘI, provozovatel Hospice Dobrého Pastýře, Čerčany

Další informace najdete na www.centrum-cercany.cz

Kontaktujte nás:
Občanské sdružení TŘI
Sokolská 584
257 22 Čerčany
Tel./Fax: 317 777 381
E-mail: os-tri@centrum-cercany.cz