Když opustíme zákon Boží, zákon lásky,  prosadí se zákon silnějšího proti slabšímu. - archív citátů

31. 1. 2019 , papež František (J. M. Bergoglio) (Foto: ima)

Hromnice - svátek setkání

Hromnice, svíce, svíčka, plamen, rodiče, žena, muž, mimi, dítě, baby, tma, křest, křtiny / foto -ima-

O čem je svátek
hromnic?

Hromnice je lidový název pro svátek Uvedení Páně do chrámu (2.2.) Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše čtyřicet dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. V chrámě ho pak stařec a  prorok Simeon nazval „světlem k osvícení národů“. Tento svátek je proto dnes doprovázen i žehnáním svící. Lidový název „hromnice“ vznikl právě kvůli svěcení svíček, které se rozsvěcely při modlitbě v „temných chvílích života“, např. i při bouřce...

Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje,
nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ (srov. Jan 8,12)

„To světlo svítí v temnotě, ale tma je nepohltila.“ (srov. Jan 1,5)

Ježíš spojuje 
lidi a generace

Evangelista Lukáš vypráví, že Maria a Josef přinesli malého Ježíše do Jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali - obětovali Bohu. Stařec Simeon a prorokyně Anna, vedeni Duchem svatým, jim vyšli vstříc a rozpoznali v Ježíši Mesiáše. Simeon jej vzal do náručí a děkoval Bohu za to, že konečně „spatřil“ světlo spásy. Anna, navzdory pokročilému věku, našla nové síly a vyprávěla všem o tomto Dítěti.

Je to krásný obraz: dvojice mladých rodičů a dva staří lidé, které spojil Ježíš. Ježíš skutečně lidi přivádí k setkání a spojuje generace! On je nevyčerpatelným zdrojem lásky, která přemáhá každou uzavřenost, každou osamělost a každý smutek.

Svátek Hromnic se na křesťanském Východě nazývá slavnost setkání. Evangelium, které hovoří o události obětování Ježíše v chrámě, skutečně ukazuje několik setkání. I my v mnoha setkáních s druhými sdílíme mnoho krásných chvil. Nebraňme se nechat se Ježíšem vést i k lidem, se kterými bychom se snad ani neplánovali setkat. A naplňujme tato setkávání láskou, respektem, přijetím a laskavostí. To vše pak totiž přináší i radost.

Zpracováno podle textů papeže Františka. Redakčně upraveno.

Tento text ve formátu PDF k vytištění (a použití např. na nástěnku):
0900-hromnice-nas-2018-2019.pdf
fotoplakátek na nástěnku naleznete zde: JEŽÍŠ SPOJUJE LIDI A GENERACE
Rozcestník k dalším textům na nástěnky naleznete zde

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 3,1-8a.13-15; Žalm 103; 1 Kor 10,1-6.10-12
Lk 13,1-9

„…všichni podobně zahynete“ Slova dnešního evangelia nezní příliš povzbudivě. Mnozí si leckdy připadáme jako „uschlý strom“. Zní „poraž ho“ i na naši adresu? Autoři Nového zákona však apelují na jinou skutečnost. Po určitém nadšení, které víra přináší, často přichází zevšednění. Bůh a jeho evangelium zapadnou mezi mnoho našich všedních povinností. On ale zůstává dárcem života, smyslu i radosti. On vede k osvobození, on pracuje s každým člověkem velmi osobně. On i dnes vysvobozuje, uzdravuje a vede ke svobodě svůj lid, tedy i nás.

Zdroj: Nedělní liturgie

Zvěstování Páně (25.3.)

(24. 3. 2019) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se...

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2019) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží...

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2019) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se...

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2019) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má...

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2019) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za...

Papež František - výročí volby (13. 3. 2013)

(11. 3. 2019) Papež František ve věcném rejstříku a ve jmenném rejstříku webu pastorace.cz

Řehoř Veliký (+ 12. 3. 604)

(10. 3. 2019) 12. března roku 604 zemřel výrazný papež, který provedl církev a společnost chaotickým dějinným přelomem mezi starověkem...

MDŽ - Mezinárodní den žen - 8.3.

(7. 3. 2019) Kontroverzní svátek? Máme slavit Mezinárodní den žen, nebo Den matek?

Křížové cesty

(6. 3. 2019) Propojit vše těžké v našem životě s Kristem... Soubor různých Křížových cest.