31. 1. 2019 , papež František (J. M. Bergoglio) (Foto: ima)

Hromnice - svátek setkání

Hromnice, svíce, svíčka, plamen, rodiče, žena, muž, mimi, dítě, baby, tma, křest, křtiny / foto -ima-

O čem je svátek
hromnic?

Hromnice je lidový název pro svátek Uvedení Páně do chrámu (2.2.) Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše čtyřicet dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. V chrámě ho pak stařec a  prorok Simeon nazval „světlem k osvícení národů“. Tento svátek je proto dnes doprovázen i žehnáním svící. Lidový název „hromnice“ vznikl právě kvůli svěcení svíček, které se rozsvěcely při modlitbě v „temných chvílích života“, např. i při bouřce...

Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje,
nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ (srov. Jan 8,12)

„To světlo svítí v temnotě, ale tma je nepohltila.“ (srov. Jan 1,5)

Ježíš spojuje 
lidi a generace

Evangelista Lukáš vypráví, že Maria a Josef přinesli malého Ježíše do Jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali - obětovali Bohu. Stařec Simeon a prorokyně Anna, vedeni Duchem svatým, jim vyšli vstříc a rozpoznali v Ježíši Mesiáše. Simeon jej vzal do náručí a děkoval Bohu za to, že konečně „spatřil“ světlo spásy. Anna, navzdory pokročilému věku, našla nové síly a vyprávěla všem o tomto Dítěti.

Je to krásný obraz: dvojice mladých rodičů a dva staří lidé, které spojil Ježíš. Ježíš skutečně lidi přivádí k setkání a spojuje generace! On je nevyčerpatelným zdrojem lásky, která přemáhá každou uzavřenost, každou osamělost a každý smutek.

Svátek Hromnic se na křesťanském Východě nazývá slavnost setkání. Evangelium, které hovoří o události obětování Ježíše v chrámě, skutečně ukazuje několik setkání. I my v mnoha setkáních s druhými sdílíme mnoho krásných chvil. Nebraňme se nechat se Ježíšem vést i k lidem, se kterými bychom se snad ani neplánovali setkat. A naplňujme tato setkávání láskou, respektem, přijetím a laskavostí. To vše pak totiž přináší i radost.

Zpracováno podle textů papeže Františka. Redakčně upraveno.

Tento text ve formátu PDF k vytištění (a použití např. na nástěnku):
0900-hromnice-nas-2018-2019.pdf
fotoplakátek na nástěnku naleznete zde: JEŽÍŠ SPOJUJE LIDI A GENERACE
Rozcestník k dalším textům na nástěnky naleznete zde

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Sk 14,21b-27; Žalm 145; Zj 21,1-5a
Jan 13,31-33a.34-35

Kolik lidí, které běžně potkáváme, je nám trnem v oku! Rozčilují nás svými názory, postoji, lhostejností či velkou pečlivostí… Církev si brzy po vzkříšení uvědomila, že je Kristem povolána svědčit o událostech Velikonoc, o naději, kterou Kristova krev získala každému člověku. A začínají hledat způsoby, jak evangelium hlásat a jak udržet živé komunity nových křesťanů. U každého člověka, který nás rozzlobí, je dobré postřehnout, že také tento člověk je Bohem povolaný ke spáse. I on by mohl zaslechnout nebo nově objevit zvěst evangelia. Mohu tomu nějak pomoci?

Zdroj: Nedělní liturgie

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2019) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Mezinárodní festival Slezská lilie v půlce června

Mezinárodní festival Slezská lilie v půlce června
(17. 5. 2019) Devátý ročník mezinárodního křesťanského festivalu Slezská lilie proběhne v Ostravě od 14. do 16. června 2019. Koncerty,...

Kdo popírá existenci ďábla, nechápe transcendenci Boha

(15. 5. 2019) V listě Židům i prvním Janově listě jasně stojí, že Boží Syn přišel proto, aby udělal konec ďáblově činnosti. A...

Svatý Jan Nepomucký (16. 5.)

(14. 5. 2019) Jan Nepomucký - v černých vodách času naše hvězda...

´Pobožný lenoch´sv. Izidor (svátek 15.května)

(14. 5. 2019) Svatý Izidor rolník (1080-1130)

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(13. 5. 2019) Ježíš, Boží Syn, se stal člověkem v rodině. Základem dobré rodiny je dobré manželství.

Den matek

(11. 5. 2019) Svátek matek (den matek) se slaví druhou květnovou neděli.

Svatý Pankrác (svátek 12.5.)

(11. 5. 2019) Svatý Pankrác zemřel mučednickou smrtí pro Krista, když mu bylo pouhých čtrnáct let. Stalo se tak 12. května roku 304

Týden modliteb za duchovní povolání

(10. 5. 2019) Týden modliteb za duchovní povolání každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční, která se nazývá nedělí Dobrého pastýře...