O čem je svátek
hromnic?

Hromnice je lidový název pro svátek Uvedení Páně do chrámu (2.2.) Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše čtyřicet dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. V chrámě ho pak stařec a  prorok Simeon nazval „světlem k osvícení národů“. Tento svátek je proto dnes doprovázen i žehnáním svící. Lidový název „hromnice“ vznikl právě kvůli svěcení svíček, které se rozsvěcely při modlitbě v „temných chvílích života“, např. i při bouřce...

Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje,
nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ (srov. Jan 8,12)

„To světlo svítí v temnotě, ale tma je nepohltila.“ (srov. Jan 1,5)

Ježíš spojuje 
lidi a generace

Evangelista Lukáš vypráví, že Maria a Josef přinesli malého Ježíše do Jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali - obětovali Bohu. Stařec Simeon a prorokyně Anna, vedeni Duchem svatým, jim vyšli vstříc a rozpoznali v Ježíši Mesiáše. Simeon jej vzal do náručí a děkoval Bohu za to, že konečně „spatřil“ světlo spásy. Anna, navzdory pokročilému věku, našla nové síly a vyprávěla všem o tomto Dítěti.

Je to krásný obraz: dvojice mladých rodičů a dva staří lidé, které spojil Ježíš. Ježíš skutečně lidi přivádí k setkání a spojuje generace! On je nevyčerpatelným zdrojem lásky, která přemáhá každou uzavřenost, každou osamělost a každý smutek.

Svátek Hromnic se na křesťanském Východě nazývá slavnost setkání. Evangelium, které hovoří o události obětování Ježíše v chrámě, skutečně ukazuje několik setkání. I my v mnoha setkáních s druhými sdílíme mnoho krásných chvil. Nebraňme se nechat se Ježíšem vést i k lidem, se kterými bychom se snad ani neplánovali setkat. A naplňujme tato setkávání láskou, respektem, přijetím a laskavostí. To vše pak totiž přináší i radost.