Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

31. 1. 2019 , papež František (J. M. Bergoglio) (Foto: ima)

Hromnice - svátek setkání

Hromnice, svíce, svíčka, plamen, rodiče, žena, muž, mimi, dítě, baby, tma, křest, křtiny / foto -ima-

O čem je svátek
hromnic?

Hromnice je lidový název pro svátek Uvedení Páně do chrámu (2.2.) Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše čtyřicet dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. V chrámě ho pak stařec a  prorok Simeon nazval „světlem k osvícení národů“. Tento svátek je proto dnes doprovázen i žehnáním svící. Lidový název „hromnice“ vznikl právě kvůli svěcení svíček, které se rozsvěcely při modlitbě v „temných chvílích života“, např. i při bouřce...

Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje,
nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ (srov. Jan 8,12)

„To světlo svítí v temnotě, ale tma je nepohltila.“ (srov. Jan 1,5)

Ježíš spojuje 
lidi a generace

Evangelista Lukáš vypráví, že Maria a Josef přinesli malého Ježíše do Jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali - obětovali Bohu. Stařec Simeon a prorokyně Anna, vedeni Duchem svatým, jim vyšli vstříc a rozpoznali v Ježíši Mesiáše. Simeon jej vzal do náručí a děkoval Bohu za to, že konečně „spatřil“ světlo spásy. Anna, navzdory pokročilému věku, našla nové síly a vyprávěla všem o tomto Dítěti.

Je to krásný obraz: dvojice mladých rodičů a dva staří lidé, které spojil Ježíš. Ježíš skutečně lidi přivádí k setkání a spojuje generace! On je nevyčerpatelným zdrojem lásky, která přemáhá každou uzavřenost, každou osamělost a každý smutek.

Svátek Hromnic se na křesťanském Východě nazývá slavnost setkání. Evangelium, které hovoří o události obětování Ježíše v chrámě, skutečně ukazuje několik setkání. I my v mnoha setkáních s druhými sdílíme mnoho krásných chvil. Nebraňme se nechat se Ježíšem vést i k lidem, se kterými bychom se snad ani neplánovali setkat. A naplňujme tato setkávání láskou, respektem, přijetím a laskavostí. To vše pak totiž přináší i radost.

Zpracováno podle textů papeže Františka. Redakčně upraveno.

Tento text ve formátu PDF k vytištění (a použití např. na nástěnku):
0900-hromnice-nas-2018-2019.pdf
fotoplakátek na nástěnku naleznete zde: JEŽÍŠ SPOJUJE LIDI A GENERACE
Rozcestník k dalším textům na nástěnky naleznete zde

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 17,8-13; Žalm 121; 2 Tim 3,14 – 4,2
Lk 18,1-8

Ježíš velmi okatým způsobem ukazuje, že Bohu na člověku záleží. Když už i nespravedlivý soudce se nechá pohnout ke zjednání spravedlnosti, oč více Bůh. Snad každý přitaká logickému důsledku vyprávěného podobenství. Ale Ježíš míří jinam. Svatý Lukáš na začátku poznamenal: „Ježíš vypravoval… podobenství, že je třeba stále se mod-lit a neochabovat.“ Neochabovat, být mdlého ducha či ztratit odvahu jsou docela běžné nemoci křesťanů. Po čase nadšení se modlitbě a rozhovoru s Bohem vzdalujeme. Proto na konci úryvku Ježíš poznamenává, zda nalezne víru, až přijde. Ochablost je protikladem vytrvalosti, kterou naznačilo první čtení. Jsou tací, kteří by podle Ježíšova podobenství nedošli ani ke dveřím soudce, natož aby zabušili. Ježíš je povzbuzuje k odvaze. Pak jsou ale ti, kteří vědí jak „zabušit“ na dveře. Ale po prvním pokusu to vzdají. Bůh však čeká, že ho oslovíme a budeme ho zvát do událostí svého života. Jestliže jsme ochabli, pak právě dnes můžeme povstat a znovu se o modlitbu opřít.

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2019) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web…

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"
(18. 10. 2019) V říjnu 2019 zve papež František všechny pokřtěné křesťany ke slavení Mimořádného misijního měsíce. Více o našem…

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…