Nenechá-li se čtenář odradit obsažností knihy Jacquesa Le Goffa Zrození očistce (370 stran), čeká jej napínavá cesta do historie. Jak napovídá název, autor, francouzský historik a mediavelista široce a bohatě dokumentuje rozvoj víry v to, čemu dnes říkáme očistec.
S J. le Goffem, vůdčí osobností školy Annales vystopujeme zárodky víry v očistec již ve starověku. Nahlédneme na biblické texty k tématu i na teologii očistce ranné církve, (pečlivě a obsažně je zpracována víra v očistec u Augustina).

Nechybí zde barvitý svět vizí a putování na onen svět, ani méně známí velcí teologové (např. kanovník Hugo od sv. Viktora). Do tématu očistce pak vnáší pořádek - jak jinak - scholastika. Zvláštní místo v knize zaujímá systém očistce v Danteho Božské komedii. Ten -podle autora - nejvíce odpovídá dnešnímu pohledu teologie.


***

Několik ukázek z této knihy naleznete zde.


***

Knihu vydalo Nakladatelství Vyšehrad.


***

Další texty k tématu očistec naleznete zde.