Vatikán. Svatý Otec s „hlubokým zármutkem“ požádal Fidela Castra o „velkorysé gesto milosti“ pro skupinu kubánských disidentů, kteří byli kubánskými autoritami v minulých týdnech odsouzeni k těžkým trestům za „vážné skutky terorismu“, včetně tří rozsudků smrti zastřelením, které byly provedeny 11. dubna.
V dopise kubánskému prezidentovi, který jménem Svatého Otce poslal státní sekretář Angelo Sodano, vyjadřuje Jan Pavel II. svůj zármutek nad těžkými tresty udělenými řadě kubánských obyvatel. Vyzývá v něm Fidela Castra, aby zvážil možnost velkorysého gesta milosti pro odsouzené. „Jsem si jistý,“ stojí v dopise, „že toto gesto přispěje k vytvoření klimatu většího uvolnění ve prospěch drahého kubánského lidu.“ Jan Pavel II. též v listě vyjadřuje přesvědčení, že jen upřímná a konstruktivní spolupráce mezi obyvateli a úřady může zaručit rozvoj moderního a demokratického státu a přispět k jednotě a bratrství na Kubě.


***

Se svolením převzato z: webu české sekce Vatikánského rozhlasu