Komunitní centrum Matky Terezy pro Prahu 11 představí kardinál Miloslav Vlk na tiskové konferenci v pátek 1.7. od 10.00 hodin v Arcibiskupském paláci na Hradčanském náměstí v Praze 1.
Praha: Tisková konference se koná u příležitosti podpisu smlouvy mezi Arcibiskupstvím pražským a stavební firmou Metrostav a.s., která bude zajišťovat výstavbu Komunitního centra Matky Terezy na pražském Jižním Městě. Záštitu nad projektem převzal pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk a primátor Hlavního města Prahy Pavel Bém. Základní kámen stavby bude slavnostně položen 27.8.2005 v 17.00 hodin. Na podzim t.r. bude zahájena vlastní stavba, jejíž dokončení je plánováno na květen 2007.
Na tiskové konferenci vystoupí kardinál Miloslav Vlk, administrátor farnosti Praha - Chodov P.Mgr. Karel Kočí a ředitel divize 1 Metrostavu a.s. Ing. Milan Veselský. Novinářům bude rovněž k dispozici Ing.arch. Vítězslava Rothbauerová. V závěru tiskové konference proběhne neformální diskuse s občerstvením.

Velká pražská sídliště trpí mnoha problémy. Jedním z nich je izolovanost a osamělost lidí, kteří sice potřebují přátelství a vztahy s ostatními, ale uprostřed anonymních domů je těžko navazují. Projekt komunitního centra chce napomoci s řešením tohoto problému. Komunitní centrum je místem, které dává příležitost k setkávání všem lidem, bez ohledu na věk, postavení, náboženské vyznání či rasovou příslušnost.
Proto vypracovala římskokatolická farnost na pražském sídlišti Chodov projekt Komunitního centra Matky Terezy. Jedná se o křesťanské centrum, které však bude otevřeno všem zájemcům. Proto také byla za patronku centra i kostela, který bude jeho součástí, vybrána Matka Tereza z Kalkaty. Jedna z nejznámějších žen 20. století, která se stala příkladem lásky k lidem a vzorem soucitu s trpícími bez ohledu na to, jakého jsou postavení nebo náboženského vyznání.

Komunitní centrum se bude snažit o posílení komunitního a občanského života v celém regionu. V praxi tomu bude odpovídat taková nabídka programů, ve které si každý občan může najít "to své". Ze zkušeností s obdobnými centry u nás i ve světě vyplývá, že velký úspěch mají mateřská centra (pro nejmenší děti), alternativní kluby pro využití volného času mládeže, případně tzv. nízkoprahové kluby. Podobně vyhledávaná jsou i setkávání seniorů, kteří obecně trpí velkou osamělostí. Centrum bude otevřeno také neziskovým organizacím a jejich aktivitám ve prospěch obyvatel regionu. Pocitu soudržnosti napomáhají i výstavy, koncerty a kulturní akce.
Komunitní centrum na pražském Chodově bude největší stavbou svého druhu v České republice. Bude stát na největším sídlišti v České republice – pražské Jižní Město má přes 80 tisíc obyvatel. A půjde o první centrum a kostel zasvěcený Matce Tereze v naší zemi.

Kontakt: Martin Flosman, mailto:martin.flosman@kcmt.cz, mobil: 777 637 280.


***

Se svolením převzato z: TS ČBK