Rozhovor s Bohem. Člověk: „Čím si lidé nejvíc komplikují život?“ Bůh odpověděl...
... to, že jak usilovně přemýšlejí o budoucnosti, zapomínají na přítomnost, a tak vlastně nežijí ani v současnosti , ani v budoucnosti...

... že žijí tak, jako by nikdy neměli umřít a umírají, jako by ani nikdy nežili...

... že jsou brzy znuděni dětstvím a spěchají do dospělosti, a potom se opět touží vrátit do dětství…

... že přicházejí o zdraví při shromažďování bohatství a potom o něj zase přicházejí při snaze si zdraví opět spravit.

(pro katechety z internetu vybral spolupracovník ADKS, bohoslovec Vít Audy, 5.r.KTF UK)


Loučíme se a děkujeme:
Za všechny katechety i naší arcidiecéze se loučíme s otcem biskupem Jiřím Paďourem. Děkujeme mu za starostlivost o katechetické záležitosti i za vždycky podanou pomocnou ruku. Přejeme mu v novém působišti hodně ochotných a spolehlivých spolupracovníků!


Pověření:
Arcibiskup M. Vlk pověřil zodpovědností za katechezi v pražské arcidiecézi biskupského vikáře P. ing. A. Opatrného, ředitele Pastoračního střediska v Praze.


Vikariátní setkání katechetů:
datum den Akce typ místo čas
5.4. Čt Jílové vik. Říčany 18:30
25.4. St IV. pražský vik. Karlín 18:15


Připomínáme:
Nezapomeňte poslat do 30.3.2001 do Slaného práce vašich dětí, které se zúčastnily akce Moje veršovaná modlitba. Znovu připomínám adresu: P. Mgr. P. Táborský, Vinařického 16, 27401 Slaný. O nejzajímavější příspěvky projevila zájem PhDr. M. Koronthályová pro časopis Unie katolických žen Babyka.


Bibliodrama - kurs:
ADKS pro vás, kteří máte zájem o nové metody práce s biblickým textem, uspořádá od září do listopadu 2001 kurs pod vedením odbornice Mgr. Eleny Strupkové v prostorách DKŠ, Platnéřská 4, Praha 1. Celkem osm setkání bude vždy v pondělí od 18.30 - 20.00 hodin. Poplatek za celý kurs činí 250 Kč, pro evidované katechety s platnou kanonickou misí je poplatek snížen na 100 Kč za kurs. Přihlášky zasílejte do 30.5.2001 do ADKS. Počet míst je z metodických důvodů omezen na 12 osob.


Katecheze předškolních dětí:
V ADKS můžeme poskytnout kontakt na pracovnici Křesťanského centra Adonaj paní Olgu Jaškovou, která se touto problematikou zabývá a nabízí výměnu materiálů a zkušeností. Uvítá i vaše nápady.


Hygiena a bezpečnost při výuce náboženství.
Na učitele náboženství a všechny,kteří pracují s dětmi a mládeží, se vztahují stejná práva a povinnosti, jako na ostatní pedagogy. Upozorňujeme, že ředitelství škol obdržela - jako ústřední dodávku MŠMT ČR- závaznou publikaci Bezpečnost práce pro ředitele. Je potřebné se s ní ve vlastním zájmu a zájmu dětí seznámit. Není možné z neznalosti nedodržovat předpisy, týkající se základních požadavků při výuce, vycházkách, výletech, poutích, hrách i dalších akcích. Příručky jsou podle informace z MŠMT ČR k nahlédnutí a prostudování u všech ředitelů škol.


Nahrávky přednášek z duchovní obnovy pro katechety 17.3.’01:
Účastníkům duchovní obnovy 17.3.’01 v klášteře sv. Jiljí nabízíme možnost nahrání dvou přednášek a mešní homilie otce biskupa Jiřího Paďoura OFMCap. Zájemci nechť dodají dvě prázdné audio kazety (C - 90 min.) na ADKS.
Zkuste upéct VELKÝ BIBLICKÝ KOLÁČ
Nabízíme osvědčený recept z výuky náboženství ve Freiburgu im Bresgau

Jestli chcete odhalit tajemství tohoto koláče, musíte nejdřív zjistit přísady, které pro tuhle dobrotu potřebujete:

4 a půl hrnku - 1. Královská 5,2
1 a půl hrnku - Žalm 55, 22a
2 hrnky - Soudců 14,14
2 hrnky - 1. Samuelova 30,12; 2. údaj
2 hrnky - Náhum 3, 12
1 hrnek - Numeri 17, 23
půl hrnku - 1. Korinťanům 3,2
6 kusů - Job 39,14
špetka - Marek 9, 50
3 lžičky - nebiblická přísada! - prášek do pečiva

Máte všechno? Tak můžete začít:
Dej přísady do ...... - Deuteronomium 23, 25
a ušlehej ..... - Římanům 11,16.
..… - 1. Samuelova 30,12 mají být bez jader,
..... - Nahum 3, 12 nakrájet nadrobno,
...... - Numeri 17, 23 oloupat a nastrouhat.
Hotové ...... - Římanům 11, 16 posypat ....... -1. Královská 5, 2
a dát do ...... - Ozeáš 7, 4
a nechat péci po dobu ...... ........ - Matouš 20, 12.

Pokud byste měli pochybnosti o přísadách, na ADKS se můžete dozvědět správné řešení.
RADOSTNOU PRÁCI S BIBLÍ A DOBROU CHUŤ!Papežské misijní dílo PMD – duben:

Misijní dílo dětí
PMD má za cíl přiblížit dětem v naší zemi život jejich chudých kamarádů na misiích tak, aby jejich problémy vzaly za své. Snahou PMD je vysvětlit dětem a všem, kteří je vychovávají, že hlavním posláním tohoto díla je pomoc chudým lidem a služba církvi. Učí je, že se skrze křest sami stávají misionáři a že oni se mohou zapojit do této činnosti. PMD mimo jiné podporuje projekty, které pomáhají školám a nemocničním zařízením v misijních oblastech, i projekty zaměřené proti zneužívání dětí a obchodu s nimi.
(PMD nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí, e-mail: misie@vrchlab.cz, tel.+fax: 0438/421 108)


VPP- vzájemná pedagogická poradna
Návrh na řešení minulého problému:
Měla jsem ve své třídě církevní školy obdobný případ těhotné studentky. V jejím případě zařídili rodiče /nebyli věřící/ nekompromisně potrat přes nesouhlas dcery i jejího partnera - studentka i partner původně souhlasili s pobytem dívky v azylovém zařízení.
Velmi potřebné byly pohovory se studentkami, kolegy a rodiči na téma předmanželského života, sexuality a pohovory o problémech s tím spojených. Nutné byly i debaty, které směřovaly k pochopení, že situace dívky je natolik složitá, že vyžaduje pomoc a podporu k dalšímu životu od všech, kteří jsou kolem ní. Bylo to velmi obtížné, ale naštěstí se ve škole podařilo docílit neodsuzování, nepohrdání, ale naopak laskavé přijetí nešťastné dívky./M.D./


Častý problém: Jak správně pedagogicky reagovat na nečekanou situaci při hodině?
Z práce s dětmi v jednom z pražských kostelů k evangeliu o povolání apoštolů - rybářů:
kněz bezchybně a do důsledků podrobně vysvětlil povolání apoštolů /kněží, řeholníků, laiků/ a společné probrání evangelního textu pak dospělo do fáze správného pochopení „lovení duší“. V tuto chvíli na naléhavou opakovanou otázku: „Který jezuita je přímo nazýván lovcem duší?“, odpověděla jedna přemýšlivá holčička , že si myslí, že to bude jezuita vodník!
Kněz zvládl situaci s jemným pedagogickým taktem a umem, letmým poukazem na pohádku a realitu a dovedl obratně vrátit v tu chvíli rozptýlenou pozornost dětí k podstatě otázky (zmíněný lovec duší je Andrzej Bobola). /E.B./


ZRCÁTKO

K
Monika je rozladěná.Spory s matkou už jsou v poslední době na denním pořádku.Teď to zase vybouchlo.
Babička, která je už pořádně stará a nevyléčitelně nemocná, šíří kolem sebe divný puch a věčně si naříká. Monika si domů nemůže pozvat žádnou kamarádku, ani přítele.
Včera zavedla Monika s babičkou hovor na to, jestli si myslí, že eutanazie je dobrá věc. Babička jí přikyvovala a dokonce Monice řekla, že by sama chtěla polknout nějaký prášek a napořád usnout a už mít od všeho pokoj. Do pokoje ale přišla matka a začala Monice nadávat, že by snad byla schopná babičku zabít. Monika matce vyčetla oba její potraty a řekla, že je to stejné. Matka začala křičet, že chtěla dopřát Monice samostatný dětský pokoj a ne aby se v něm mačkaly další děti a tohle má za to!
„No, a teď v tom pokoji máme babku a tak to je stejné řešení jako tvoje, ne?“ řičela zase Monika, teď naštěstí už z doslechu babičky.
„Potraty mi poradila zrovna babička, sama bych byla neměla odvahu, ale svěřila se mi tenkrát, že ona byla na třech.“
„Tak vidíš! To ještě vedete o čtyři lidi. Mám co dohánět!“ práskla včera Monika dveřmi. I dneska si myslí, že eutanazie je dobré řešení
/E.B./
Věstník č. 8 arcidiecézního katechetického střediska Praha
školní rok 2000/01 - duben

Arcidiecézní katechetické středisko
Arcibiskupství pražského
160 00 Praha 6 - Dejvice, Thákurova 3
tel: 02/ 20 181 317
e-mail: adks@arcibiskpraha.cz