aneb čteme z archivu časopisu Rodinný život
Zeptali jsme se několika katolických rodičů, co dělali nebo dělají při zlobení dětí v kostele. Přinášíme jejich odpovědi: Když bylo dítě malé a hodně zlobilo, vytáhla jsem ho ven a dostalo nařezané na zadek.
Ze zkušenosti vím, že jsem musela tuto metodu použít u každého dítěte maximálně třikrát, pak si to již pamatovalo a chovalo se slušně. Moc dobré je, když je dítě jakkoliv do liturgie zapojené – nese dary v obětním průvodě, jde si pro křížeček nebo dostane na konci mše nálepky, které si lepí do nějakého archu třeba v adventní době. (matka 4 dětí)


Osvědčilo se mi položit dítěti ruku na hlavu, když je nějaké neposedné a něco vyvádí. Většinou nemusím již nic víc dělat. Dítě v kostele zlobí, protože se nudí. Když ho jakkoliv zapojím do liturgie, většinou zlobení přestane. Proto ně něho hodně mluvím – říkám mu, co se zrovna děje, při zpěvu, když ještě neumí číst, mu předříkávám text jako na pouti. Nevím sice, zda neruším okolní věřící, ale můj syn je pak hodný. (otec 4 dětí)


Naše děti jsou celkem hodné. Ale když zlobily, tak jsme s nimi třeba chodili vzadu po kostele. K zabavení se osvědčily různé knížky – třeba leporela nebo hadrové, aby moc nešustily. V našem kostele je zřízená místnost pro děti, která je oddělená a kde mohou rodiče s dětmi pobývat. Jdou sem reproduktory, takže rodič slyší zvuk, je tam teplo a hračky, aby se děti mohly zabavit. A když jsou děti trošku starší, tak je dobré je co nejdříve zapojit ve schole nebo do ministrování. (matka 5 dětí)


***

Zpracováno podle časopisu Rodinný život č. 1/2004, s podtitulem Zaměřeno na rodinu ve farnosti.
První letošní číslo časopisu se více věnuje tématu rodiny ve farnosti. V rozhovoru se čtenáři seznámí s názory kněze, který si pastoraci rodin určil jako jednu ze svých priorit. Druhý rozhovor přináší pohled do života rodiny, která se hodně angažuje v životě farnosti. Další články se zamýšlejí nad tím, jak podporovat kněze ve farnosti, čím je zatížen příchod nového kněze, co mohou rodiče dělat, když dítě v kostele zlobí. Zvídavý čtenář si může vyplnit test, v němž zjistí, zda je jeho rodina „správně katolická“.

Rubrika Vztahy přináší úvahu muže „Co očekávat po svatbě?“ a článek o mezigeneračních vztazích „Jak vyjít s tchýní?“

K pěknému využití společného volného času rodiny inspirují Nápady na dlouhé večery. Článek „Děti potřebují lásku otce i matky“ vypráví o rozdílech mezi výchovou otce a matky a o jejich důležitosti pro vývoj dítěte.

Příspěvek katechetky nabízí rodičům pomoc při vyprávění příběhu o potopě. V cyklu Z rodinného života svatých je tentokrát ve středu zájmu mučedník sv. Tomáš More – čtenář se například dozví, jak to bylo v rodině sv. Tomáše s přítomností domácích zvířat.

V časopise nechybí soutěž pro děti, křížovka pro dospělé, programy a akce pro manžele, rodiny s dětmi, seniory a neúplné rodiny či nabídka kvalitních knih pro rodiny.

Rodinný život vychází 5x ročně. Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese:
Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405
250-3, e-mail: rodina@arcibol.cz


***

Další texty k tématu rodina naleznete zde.

Další texty k tématu výchova naleznete zde.