Minulý týden proběhlo plenární zasedání Papežské rady pro kulturu. Potrvá do zítřka. Jeho téma znělo „Kultura komunikace a nová mluva“. Jak uvedl v rozhovoru pro Radio Vaticana předseda zmíněné papežské rady mons. Gianfranco Ravasi, téma bylo zvoleno proto, že komunikace a mluva jsou podstatné pro člověka i pro náboženství:
„Nezapomeňme, že Bible – Starý i Nový Zákon – začíná větou „Bůh řekl“ a „Na počátku bylo Slovo“. Slovo vítězí v kultuře, v náboženství, v komunikaci... Na druhou stranu je třeba přiznat, že komunikace a mluva jsou dnes nemocné, mají různé degenerativní choroby a u lůžka tohoto pacienta stojí spousta odborníků. A mezi nimi musí stát také církevní společenství, a to i proto, že často je to právě církevní společenství, které neumí řeč správně používat.“

K tomu je třeba formovat také pastýře:

„To je jedna z nejdůležitějších věcí. A nejen proto, abychom se vyhnuli ironické Voltairově kritice kazatelů. Ten říkal, že „výmluvnost je jako meč Karla Velikého: dlouhá a plochá, protože, když kazatelé neumí hovořit do hloubky vynahradí to délkou!“ Je třeba najít způsob vyjadřování, který by s dnešní kulturou a člověkem jaksi ladil. Ale nesmíme zapomínat na to, že část našeho vyjadřování je podstatná a nelze od ní upustit. Existují slova, která musí být zachována.“

***

Se svolením převzato z: webu české sekce Vatikánského rozhlasu