(Nová kniha, Karmelitánské nakladatelství)
Dopisy Terezie z Lisieux kněžím a misionářům. V knize je první část korespondence Terezie z Lisieux, určená kněžím misionářům. Úvod k tomuto svazku nové edice prameny napsal Vojtěch Kodet.
S radostí jsem uvítal možnost přispět úvodem k českému vydání dopisů Terezie z Lisieux bratřím misionářům. Tyto dopisy totiž patří v písemnostech svaté Terezie k perlám. Všechny vznikly v období posledních měsíců Tereziina pozemského života, období naplněném utrpením a zkouškami, ale také nadpřirozenou životodárnou moudrostí, kterou působí Duch Boží v těch, kdo jsou sjednoceni s Kristem a proměněni jeho láskou. (Vojtěch Kodet)